THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Ing. G.A. (Gerdian) Jansen
Safety manager HSE bij HSE Advies

Biografie

Ing. G.A. (Gerdian) Jansen is safety manager bij Health Safety Environment advies b.v. Hier is hij intensief betrokken bij onderzoeken naar explosieveiligheid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten voor uiteenlopende bedrijven en het geven van interne trainingen.
Hij mag zich specialist noemen op het gebied van de ATEX 137 en is tevens goed thuis op andere gebieden van veiligheid, zoals de veiligheid omtrent machines.   

Mijn artikelen
ATEX Organisatorische maatregelen Het explosieveiligheidsdocument
03-06-2016
ATEX Ontstekingsbronnen Statische elektriciteit
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Radiofrequente (RF) elektromagnetische straling
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Hete oppervlakken
10-01-2020
ATEX Ontstekingsbronnen Bliksem
10-01-2020
ATEX Organisatorische maatregelen Werkplek met ontploffingsgevaar
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Hanteren van een werkvergunningssysteem
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren
03-06-2016
ATEX Wetgeving ATEX ATEX Richtlijnen
15-06-2016
ATEX Technische maatregelen Motoren beveiligen tegen hoge oppervlaktetemperaturen
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Mobiel elektrisch materieel in gevaarlijke gebieden
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Inspectietabellen
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Inspectierapport
01-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Bepalen van de inspectiefrequentie
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Inspectiemethoden
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Niet-plaatsgebonden elektrisch materieel
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Inspectie door metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Batterijen
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Niet-elektrisch materieel door stromingsbeperkende omhulsels
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Niet-elektrisch materieel met drukvaste omhulsels
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Niet-elektrisch materieel met bewaking van ontstekingsbronnen
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Niet-elektrisch materieel met constructieve veiligheid
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Niet-elektrisch materieel met onderdompeling in vloeistof
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Inertisering
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Gasalarmapparaten
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Gasdetectie
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Vakbekwame medewerkers
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Onderhoud en controle
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Formulieren
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Documentatie elektrische installaties
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Het bepalen van de zoneklasse
30-07-2013
ATEX Gevarenzone-indeling Zoneafmetingen vaststellen voor gassen
21-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Zoneafmetingen vaststellen voor vaste stoffen
21-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Gasontploffingsgevaar
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Stofontploffingsgevaar
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Bepalen van het toe te passen materieel
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Intrinsiek veilig elektrisch materieel
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel met drukvaste omhulsels
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Aanvullende eisen bij drukvaste omhulsels
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel met inwendige overdruk
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Aanvullende eisen bij inwendige overdruk
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel met zandvulling
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel met olievulling
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel met verhoogde veiligheid
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Aanvullende eisen bij verhoogde veiligheid
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Ingegoten elektrisch materieel
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel en beschermingswijzen
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Relatie tussen zoneklassen en vereiste categorieën
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Markering van apparaten
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Verklaring van typeplaataanduidingen en certificaten
03-06-2016
ATEX Explosies Soorten explosies
02-12-2011
ATEX Explosies Explosie-effecten
02-12-2011
ATEX Gevarenzone-indeling Inventarisatie van explosieve atmosferen
23-02-2018
ATEX Gevarenzone-indeling Wat zijn brandbare stoffen?
20-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Voorkomen dat gassen zich tot explosieve mengsels vormen
20-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Voorkomen van een explosieve atmosfeer bij vaste stoffen
20-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Gevarenbronnen onderkennen
20-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Gevarenbronnen bij gassen
17-11-2011
ATEX Gevarenzone-indeling Gevarenbronnen bij vaste stoffen
20-12-2012
ATEX Gevarenzone-indeling Gasontploffingsgevaar
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Stofontploffingsgevaar
03-06-2016
ATEX Gevarenzone-indeling Capaciteit van ventilatie bepalen
03-06-2016
ATEX Organisatorische maatregelen Inventarisatieformulier brandbare stoffen (A3-formaat)
12-08-2020
ATEX Ontstekingsbronnen Vlammen en hete gassen (inclusief hete deeltjes)
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Mechanische opgewekte vonken, wrijving en schuren
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Elektrische installaties en elektrisch materieel
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Elektromagnetische straling
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Ioniserende straling
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Ultrasoon geluid
22-11-2019
ATEX Ontstekingsbronnen Adiabatische compressie en schokgolven
22-11-2019
ATEX Wetgeving ATEX Wanneer heb ik te maken met ATEX?
12-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 0 toepassen?
12-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 1 toepassen?
12-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 2 toepassen?
12-11-2019
ATEX Wetgeving ATEX Normen met betrekking tot ATEX 153
22-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 20 toepassen?
12-11-2019
ATEX Wetgeving ATEX Normen met betrekking tot ATEX 114
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Stofeigenschappen met betrekking tot gasexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 21 toepassen?
12-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Stofeigenschappen met betrekking tot stofexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Gevarenbronnen bij gasexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 22 toepassen?
12-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Gevarenbronnen bij stofexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Ventilatieomstandigheden gasexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Ventilatieomstandigheden stofexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Zoneklasse en afmetingen gasexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Gevarenzone-indeling Zoneklasse en afmetingen stofexplosiegevaar
22-11-2019
ATEX Technische maatregelen Wat is een gasgroep?
12-11-2019
ATEX Technische maatregelen Wat is de temperatuurklasse?
12-11-2019