THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Ing. J.P. (Pascal) Plaisier
Certified Senior Safety Expert (HVK) bij HSE-Advies

Biografie

Pascal Plaisier maakt als HSE-consultant deel uit van een enthousiaste groep specialisten op het gebied van HSE (Health, Safety and Environment). Als Hoger Veiligheidskundige voegt hij tevens expertise toe op het gebied van elektrische veiligheid, explosieveiligheid (ATEX) en machineveiligheid.
Daarnaast is hij gecertificeerd auditor ISO 9001 en treedt hij op als auditor op diverse gebieden en kwaliteitsmanagement.

Mijn artikelen
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Maatregelen ter beveiliging van de uitrusting
10-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Scheiders
23-11-2015
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Installatiemethoden
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Bedrading en bekabeling
04-10-2013
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Samenhang normen
23-07-2020
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Vereisten voor een noodstopfunctie
12-06-2019
Machineveiligheid Functionele veiligheid machines (SIL en PL) Heeft demping van kabel invloed op de kA waarde van de kast?
09-01-2015
Machineveiligheid Documentatie machines Geldt, na aanpassing, de CE-markering van verlichtingsarmaturen nog wel?
01-11-2012
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Is het verplicht om de secundaire kant aan de aarde te leggen?
02-09-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Voorbeeld risicobeoordelingsformulier beknelling
18-05-2012
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen
18-05-2012
Machineveiligheid Bestaande machines Risicomodel Fine & Kenneth
29-01-2014
Machineveiligheid Elektrische uitrusting machines Energievoorziening van machines
14-01-2014
Machineveiligheid Elektrische uitrusting machines Invloeden van omgeving
14-01-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Wijzigingen aan bestaande en nieuwe arbeidsmiddelen
07-06-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Wijzigingen in machine die leiden tot CE-markering
07-06-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Tweedehands machines aanschaffen
14-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Regelgeving voor arbeidsmiddelen en/of machines
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Inleiding en structuur Machinerichtlijn
11-06-2013
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid De Machinerichtlijn op grote lijnen
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Uitzonderingen op Machinerichtlijn
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Eisen Machinerichtlijn
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Machinerichtlijn en elektrische installaties
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Toelichting op eis 1.5.1. van de Machinerichtlijn
04-05-2012
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Normen en wetten rondom bestaande machines
11-06-2013
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Proeven en onderzoek
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Normen en wetten rondom een niet voltooide machine
03-10-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Rol van risicobeoordeling
29-01-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Methode van aanpak risicobeoordeling
29-01-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Richtlijnen ATEX
18-08-2014
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Overzicht Europese normen
15-06-2015
Machineveiligheid Wetgeving Machineveiligheid Overwegingen voor het toepassen van de Machinerichtlijn
30-05-2016
Machineveiligheid Bestaande machines Praktische realisatie risicobeoordeling
17-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Verminderen van het risico op beknelling
19-07-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Het plaatsen van een lichtscherm
19-07-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Wijziging aan bestaande machine
19-07-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Aanpassing tweedehands machine géén CE-markering
19-07-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Het aanbrengen van een CE-markering
19-07-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Eisen aan beveiligingsinrichting
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Faalkansen kwantificeren, PL-classificatie
05-06-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking
25-05-2012
Machineveiligheid Functionele veiligheid machines (SIL en PL) Besturingen
24-04-2012
Machineveiligheid Functionele veiligheid machines (SIL en PL) Functionele veiligheid
10-02-2015
Machineveiligheid Functionele veiligheid machines (SIL en PL) HMI en besturingstoestellen op machines
04-10-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Elektromotoren en bijbehorende uitrusting
04-10-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Accessoires en verlichting
25-05-2012
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Netaansluiting
25-05-2012
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Schakelaars
07-06-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningen
07-06-2013
Machineveiligheid Documentatie machines Constructiedossier
03-04-2014
Machineveiligheid Documentatie machines Technische documentatie
03-04-2014
Machineveiligheid Documentatie machines Gebruiksaanwijzing
17-01-2014
Machineveiligheid Documentatie machines Markeringen en waarschuwingstekens
10-04-2012
Machineveiligheid Documentatie machines CE-markering
17-01-2014
Machineveiligheid In bedrijf stellen machines Keuring bij binnenkomst machine
17-01-2014
Machineveiligheid In bedrijf stellen machines Testsituatie
17-01-2014
Machineveiligheid In bedrijf stellen machines Eindkeuring arbeidsmiddelen
17-01-2014
Machineveiligheid In bedrijf stellen machines Vrijgave en inbedrijfstellingsverslag
17-01-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Visuele inspectie
07-06-2013
Machineveiligheid Bestaande machines Metingen en beproeving
17-01-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Inspectie bestaande CE-machines
17-01-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Inspectie bestaande niet-CE-machines
07-06-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Eisen aan afschermingen
10-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Kiezen van afschermingen
06-04-2012
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking
02-10-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Functie beveiligingsinrichtingen
14-01-2014