THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Ing. N.J. (Nico) Kluwen
Technisch onderzoeker, salesmanager, directeur Nimirco

Biografie

Nico Kluwen werkt als elektrotechnisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige bij Nimirco B.V. Daarvoor was hij werkzaam bij EFPC B.V., European Fire Protection Consultants B.V. en Bureau Veritas als manager van de afdeling Inspectie. In die hoedanigheid coördineerde hij de uitvoering van inspecties en specialistische onderzoeken in (middel)grote industriële bedrijven en alle takken van industrie, de gezondheidszorg, utiliteitsgebouwen, enzovoort. Daarnaast is hij vele jaren actief geweest in het normalisatiewerk, zowel nationaal (NEC 64) als internationaal (CENELEC en IEC). Ook heeft hij vele cursussen verzorgd en boeken geschreven rond het ontwerpen, het inspecteren en de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties.

Mijn artikelen
NEN 1010 Bijzondere installaties NEN 1010 deel 701: bad- en doucheruimten
20-01-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Omgaan met indirecte risico's van elektriciteit
17-12-2014
NEN 3140 Werkprocedures Werkprocedures bij werk onder spanning
19-12-2014
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties PV-installaties en voeding
03-04-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Beschermingsleidingen meten op ononderbroken zijn en op weerstand
22-06-2016
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NPR 5310, Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
10-06-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardlekschakelaars uitleg en toepassingen
10-07-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Tips voor het uitbrengen van een offerte 'Inspectie elektrische installatie'
16-07-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Thermografisch onderzoek
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Metingen aan machines en apparatuur
22-06-2016
NEN 3140 Bedrijfsvoering Omgaan met directe risico's van elektriciteit
17-12-2014
NEN 1010 Bijzondere installaties De kookgroep en de keukenverdeler
04-08-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen (rubriek 722)
24-04-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Hoe bouw je een inspectierapport elektrische installaties op?
24-07-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Voorbeveiliging voedingskabel onderverdeling
17-07-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Berekenen van veilige afstand bij vlamboog
29-03-2017
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Inspectiefrequentie van verplaatsbare apparatuur bepalen
18-12-2014
NEN 1010 Elektrisch materieel Aansluiting 230 V apparaat op 400 V
02-07-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Aardlekbeveiliging meerdere laadpalen
24-03-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Isolatieweerstand van installaties meten
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Inspectiefrequentie van de vaste elektrische installatie bepalen
18-12-2014
NEN 1010 Bijzondere installaties Aardlekschakelaar type A met 100 mA
30-03-2020
Machineveiligheid Documentatie machines Technisch dossier aanpassen bij een substantiële wijziging
27-12-2019
Power Quality Wetgeving Power Quality Vervangen gedateerde ls-verdelers
08-04-2020
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Mogen alleen de stekkers worden vervangen van een haspel en verlengsnoer?
11-11-2019
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Wat wordt in het kader van de NEN 3140 verstaan onder een proeflamp?
11-11-2019
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Vervangende lekstroom
07-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Is het toegestaan om over een voedingskabel heen te bouwen?
30-05-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Waar vind ik meer informatie over de criteria voor de beschermingsleiding?
11-11-2019
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Hoe moet een betrouwbare inspectie worden uitgevoerd en gedocumenteerd?
07-11-2011
NEN 1010 Bijzondere installaties Omvormers zonnepanelen varkenshouderij
10-01-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Inbouwframe hangtoiletten
27-03-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Arbeidshygiënische strategie toepassen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Aanwijzingsformulieren
18-12-2014
Verdeelsystemen Uitgangspunten bij het ontwerp TN-C naar TN-C-S-stelsel
21-03-2020
Verdeelsystemen Eindtest Gelijktijdigheid en thermische eis
03-04-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Elektrisch isolerende helmen
10-02-2020
NEN 3140 Onderhoudsprocedures Medewerkers
20-02-2019
NEN 3140 Onderhoudsprocedures Smeltveiligheid (zekering) vervangen
16-03-2015
NEN 3140 Bedrijfsvoering Procedure spanningsloos werken
16-03-2015
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Metingen in medisch gebruikte ruimten
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Elektrische apparatuur beheren en inspecteren
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Periodieke inspectie van elektrische apparatuur
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Doel van inspectie van verplaatsbare apparatuur
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klassenindeling van elektrische apparatuur bepalen
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Inspectiefrequentie verplaatsbare apparatuur bepalen
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse II handgereedschap
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-II-apparaten zonder uitwendige metalen delen
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-II-apparaten met beschermingsleiding
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-II-veiligheids- en beschermingstransformatoren
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-I-apparaten
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-I-apparaten met verwarmingselementen
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-I-transformatoren en lasapparaten
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-I-kabelhaspels en verlengsnoeren
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Klasse-I-verplaatsbare bouwaansluitingen
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Data-apparatuur
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Metingen verplaatsbare apparatuur uitvoeren
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Inspectie verplaatsbare apparatuur rapporteren
02-08-2018
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Visuele inspectie van verplaatsbare elektrische apparaten
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Verplaatsbare elektrische apparatuur
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklists elektrische installatie in de industrie
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklist elektrische installatie in medisch gebruikte ruimten
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklists elektrische installatie in overige gebieden
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklists elektrische installatie in publiek toegankelijke gebouwen
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklist elektrische installatie in utiliteitsgebouwen
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Checklists elektrische installatie in scholen
18-12-2014
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 ATEX richtlijnen
21-03-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Model inspectierapport elektrische installatie
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Bepaling steekproefgrootte
13-03-2019
NEN 3140 Bedrijfsvoering Instructiefrequentie bepalen
18-12-2014
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 CE-markeringen
18-12-2014
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 Bindende regels van de Europese Unie
21-03-2016
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 CE-markering
21-03-2016
NEN 3140 Bedrijfsvoering Werkplek
15-06-2015
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 Normalisatie
21-03-2016
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 Arbowetgeving
21-03-2016
NEN 3140 Wetgeving NEN 3140 NEN 3140
21-03-2016
NEN 3140 Inspectie verplaatsbare apparatuur Metingen en beproevingen bij verplaatsbare elektrische apparaten
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Metingen en beproevingen bij bestaande elektrische installaties
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Meetapparatuur
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Metingen bij automatische uitschakeling van voeding
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Overige metingen
22-06-2016
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een kledingwinkel
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een assurantiekantoor
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een slagerij
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een school
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een ziekenhuis
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een hotel
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrische installatie in een fabriek
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Inspectiefrequentie bepalen volgens andere methoden
18-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Gevaren van elektriciteit
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Risicomodel Fine & Kenneth
17-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
17-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Instructiefrequentie bepalen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Bepalen van instructiefrequentie: Installateur
18-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Bepalen instructiefrequentie: Technische dienst
18-12-2014
NEN 3140 Werkprocedures Werkzaamheden in verschillende ruimten uitvoeren
17-12-2014
NEN 3140 Werkprocedures Werkprocedures voor spanningsloos werken
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Meetfouten
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Veilig metingen uitvoeren
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Inspectiefrequentie bepalen volgens NEN 3140
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140
17-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Het inspectierapport
18-12-2014
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Visuele inspectie bij elektrisch materiaal
18-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM Beschermende kleding
02-06-2017
NEN 3140 Bedrijfsvoering Elektriciteitshandschoenen - EN 60903:2003
16-08-2017
NEN 3140 Bedrijfsvoering Medisch gebruikte ruimten
12-10-2018
NEN 3140 Bedrijfsvoering Het uitvoeren van procedures bij een werkvergunning
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Sleutelbeheer
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Het voeren van personeelsbeleid en aanwijzingsbeleid
06-12-2018
NEN 3140 Bedrijfsvoering Instructie personeel
17-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM RI&E: risico's beoordelen en maatregelen treffen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Beveiligingsmiddelen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Vlambooggevarenanalyse
16-03-2016