THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Prof.dr.ir. J.F.G. (Sjef) Cobben
Strategy and consulting Power Quality, Professor TU Eindhoven, directeur CO-Education

Biografie

Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben (1956) is afgestudeerd aan de TU Eindhoven en promoveerde in 2007 aan diezelfde universiteit op het vakgebied ‘Power Quality’ met de dissertatie Kwaliteit van de spanning. Cobben startte zijn carrière in 1979 bij PGEM en werkte ruim 40 jaar bij het netwerkbedrijf Alliander. Daarnaast is hij directeur van CO-ED Consultancy, dat hij in 2008 oprichtte. Doelstelling van CO-ED is het verbeteren van de kennis en kunde van allen die werkzaam zijn in de elektrotechnische branche. Niet alleen bij zijn eigen bedrijf doet Cobben aan kennisoverdracht, als deeltijd hoogleraar aan de TU/e werkt hij regelmatig met studenten aan uiteenlopende projecten. Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van elektrotechnische installaties, normen en kwaliteit van de spanning.

Mijn artikelen
NEN 1010 Elektrisch materieel De spanning op een toestel berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Uitwendige invloeden
13-06-2016
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NEN 1010 en andere normen
15-06-2016
Power Quality Harmonischen Oplossingen voor harmonischen
14-07-2011
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Elektromagnetische verstoringen
01-05-2020
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Overige metingen bij oplevering installatie
07-04-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Leidingen
14-07-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Leiding berekenen
04-05-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Toepassingen van aardingsvoorzieningen
27-05-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardingsvoorzieningen
27-09-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties PV-systemen, capaciteit- en spanningsproblemen
10-09-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Spanningsniveau bij aansluiten PV-systemen
10-09-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrische installaties in overige ruimten
10-04-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overstroombeveiliging in TN-stelsel
20-12-2013
Power Quality Meten van Power Quality Ohmse weerstand berekenen
01-03-2013
Power Quality Zwakke netten Offshore-industrie
04-09-2020
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NPR 5310, Praktijkrichtlijn bij NEN 1010
10-06-2020
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Toepassing potentiaalvereffening
13-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Middenspanningsnet en mogelijke sluitingen
13-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrische installaties in bad- en doucheruimten
24-05-2019
Power Quality Dips Oplossingen voor Dips
18-10-2011
NEN 1010 Bijzondere installaties Vocht
20-04-2016
Power Quality Transiënten en EMC Aarden voor bliksembeveiliging
10-04-2015
Power Quality Dips Problemen met Dips
20-08-2020
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Type omvormers
07-08-2020
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Componenten domoticasysteem
07-08-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardlekbeveiliging
14-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Beveiliging van PV-systemen aan de AC-kant
05-02-2013
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Slimme installaties
30-07-2020
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties NEN 1010 uitgebreid met delen 8.1 - energiebesparing en 8.2 slimme installaties
30-07-2020
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Uitgangspunten van de NEN 1010
15-06-2016
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Veel voorkomende fouten bij eerste inspectie
03-04-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Vermogensschakelaars
14-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overspanning
13-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Bepalen van Iz (tabel)
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardlekschakelaars
27-09-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Medisch gebruikte ruimten (rubriek 710)
03-05-2017
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Zonnepanelen en warmtepomp
21-06-2020
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Voorwaarden met betrekking tot aansluitpunt (Netcode)
09-05-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximale impedantie berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Bijzondere installaties Beveiliging van PV-systemen aan de DC-kant
19-08-2013
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Instructievideo PV-installaties ontwerpen en aanleggen
29-01-2019
NEN 1010 Elektrisch materieel Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Instructievideo Aarding
29-01-2019
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Instructievideo over energiebesparing en slimme installaties
15-11-2019
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Metingen en beproevingen bij eerste inspectie
03-04-2015
Power Quality Harmonischen Harmonische vormen berekenen
07-04-2020
Power Quality Meten van Power Quality Instructievideo Power Quality - de kwaliteit van stroom
25-01-2019
Power Quality Harmonischen Waarop is de 8% maximale THD-normering gebaseerd?
29-05-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Hogere harmonischen en blindvermogen
25-01-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrische installaties in keukens
10-04-2015
Power Quality Harmonischen Harmonische fasehoek berekenen
07-04-2020
Power Quality Meten van Power Quality Kosten bij Power Quality-problemen
21-02-2020
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Zonnepanelen en aansluiting op hoofdverdeler
26-04-2019
NEN 1010 Bijzondere installaties Leidingen
27-09-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Schakelen en scheiden
27-09-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Moet elke eindgroep een eigen aardlekautomaat hebben?
27-09-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Fundatie aarding
13-12-2019
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Overig
27-09-2020
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NPR 5310 en aansluiten PV-systemen
19-02-2019
Power Quality Harmonischen Harmonische spanning berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Grootte van spanning op aardelektrode berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Middellijn overeenkomstige cirkel berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Arbeidsfactor berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Aarden in laagspanningsnetten
23-02-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstroom in driefasen stelsel berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Berekenen van de circuitweerstand in een TT-stelsel
07-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overspanningen door bliksemontladingen of schakelhandelingen
16-02-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Beveiliging tegen onderspanning
25-11-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Metingen bij automatische uitschakeling van voeding
14-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel NEN 1010 en Power Quality
25-03-2015
NEN 1010 Bijzondere installaties Fotovoltaïsche (pv) voedingssystemen (rubriek 712)
04-03-2020
Power Quality Transiënten en EMC Aarden voor statische elektriciteit
21-02-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrische installaties in woningen
21-01-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Ruimten met een bad of douche (rubriek 701)
12-04-2016
Power Quality Harmonischen Veel hoogfrequente storingen in netspanning
11-02-2019
NEN 1010 Bijzondere installaties Maximale lengte van vrij omlaaghangende buigzame leidingen
10-04-2015
NEN 1010 Bijzondere installaties Vaste leidingaanleg met buigzame leidingen algemeen
15-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Vereiste verspreidingsweerstand berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximum leidinglengte bij toepassing smeltpatronen berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximale piekstroom berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Warmtedissipatie berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Blindvermogen berekenen
13-03-2012
Power Quality Wetgeving Power Quality Coördinatie binnen spanningsniveaus
22-03-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality LS-netten
22-03-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality Factoren die de coördinatie beïnvloeden
22-03-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality Randvoorwaarden voor aansluitpunt
22-06-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Vervorming - Verliezen - Limieten
24-09-2014
Power Quality Wetgeving Power Quality Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties
03-10-2014
Power Quality Wetgeving Power Quality De sterkte van het elektriciteitsnet
08-11-2013
Power Quality Wetgeving Power Quality Het belang van de netimpedantie
05-06-2014
Power Quality Wetgeving Power Quality NEN 1010 en Power Quality
03-02-2012
Power Quality Wetgeving Power Quality Wetgeving EMC
03-02-2015
Power Quality Wetgeving Power Quality Normen en richtlijnen EMC
04-02-2015
Power Quality Wetgeving Power Quality Verantwoordelijkheden
15-06-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Netcode, randvoorwaarden voor spanning
05-05-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality NEN-EN 50160
12-04-2013
Power Quality Wetgeving Power Quality Normen voor toestellen
15-06-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters
24-01-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality Samenhang tussen kwaliteitsparameters op verschillende spanningsniveaus
14-02-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality Normen en wetgeving
14-02-2017
Power Quality Wetgeving Power Quality Richtlijnen spanningskwaliteit
21-03-2017
Power Quality Meten van Power Quality Ken je toestel!
10-08-2012
Power Quality Meten van Power Quality (Net)impedantie berekenen en meten
31-05-2012
Power Quality Meten van Power Quality Kwaliteit van de spanning in Nederland
01-04-2014
Power Quality Meten van Power Quality ABCDEF-classificatie
28-06-2011
Power Quality Meten van Power Quality Eisen aan de installatie
28-06-2011
Power Quality Meten van Power Quality Introductie Power Quality
22-06-2011
Power Quality Meten van Power Quality Kwaliteitsbewaking voorkomt veel ellende
26-03-2012
Power Quality Transiënten en EMC Probleem Transiënten
11-05-2011
Power Quality Transiënten en EMC Oplossingen voor Transiënten
12-05-2011
Power Quality Transiënten en EMC Inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation
12-07-2013
Power Quality Transiënten en EMC Overspanningen door het schakelen van condensatoren
14-02-2017
Power Quality Transiënten en EMC Installatieaspecten van verlichting
18-08-2014
Power Quality Transiënten en EMC EMC en coördinatie
02-02-2017
Power Quality Transiënten en EMC Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen
14-11-2014
Power Quality Zwakke netten De sterkte van het elektriciteitsnet
25-03-2015
Power Quality Zwakke netten Definitie zwakke netten
10-11-2016
Power Quality Zwakke netten De installatie op schepen
10-11-2016
Power Quality Zwakke netten Andere voorbeelden van zwakke netwerken
19-01-2017
Power Quality Flikker Snelle spanningsvariaties sommeren
01-08-2017
Power Quality Flikker Snelle spanningsvariaties en achtergrondniveau
26-10-2017
Power Quality Flikker Problemen met flikker
08-02-2019
Power Quality Flikker Oplossingen voor flikker
11-05-2011
Power Quality Flikker Lasapparaten
12-07-2013
Power Quality Flikker Industrieel net met vier onderverdeelinrichtingen
12-07-2013
Power Quality Flikker Oorzaak flikkerprobleem ontdekken
12-07-2013
Power Quality Flikker Eisen in Netcode
01-08-2017
Power Quality Flikker Flikkerberekeningen
01-08-2017
Power Quality Flikker Schakelen van belastingen
01-08-2017
Power Quality Asymmetrie Probleem asymmetrie
08-02-2019
Power Quality Asymmetrie Oplossingen voor asymmetrie
10-05-2011
Power Quality Asymmetrie Belasting verdelen
12-07-2013
Power Quality Asymmetrie Breuk in een nulgeleider
12-07-2013
Power Quality Asymmetrie Stroomverschillen door leidingen
12-07-2013
Power Quality Asymmetrie Algemene verdieping asymmetrie
08-11-2013
Power Quality Harmonischen Problemen door harmonischen
31-10-2012
Power Quality Harmonischen Zuiveringsinstallatie
11-08-2011
Power Quality Harmonischen Elektrische installatie op een jacht
15-06-2011
Power Quality Harmonischen Industriële installatie
15-06-2011
Power Quality Harmonischen Gehele belasting bestaat uit verlichting
15-06-2011
Power Quality Harmonischen Leidingberekening en harmonischen
24-01-2017
Power Quality Harmonischen Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen
18-08-2014
Power Quality Harmonischen Overbelasting van een transformator
08-11-2013
Power Quality Dips Poisson-berekening
01-05-2012
Power Quality Dips Spanningsdips door dansende lijnen
12-02-2016
Power Quality Dips Algemene verdieping dips
08-11-2013
Power Quality Dips Spanningsdips in MS-netten
08-01-2015
Power Quality Spanningsniveau Spanningsregeling toepassen om energie te besparen
12-07-2013
Power Quality Spanningsniveau Spanningsniveau en energiebesparing
31-10-2012
Power Quality Spanningsniveau Schema van elektriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding
14-02-2017
Power Quality Meten van Power Quality Meten van stroom en spanning
14-02-2017
Power Quality Meten van Power Quality Meetresultaten beoordelen en weergeven
24-05-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Kwaliteit van de spanning in Nederland (2015)
30-05-2016
Power Quality Dips Storingen door sluitingen in het MS-net
14-02-2017
Power Quality Spanningsniveau Oplossingen voor Spanningsniveau
12-05-2011
Power Quality Spanningsniveau Problemen met het spanningsniveau
11-05-2011
Power Quality Spanningsniveau Woonhuizen met PV-systemen
13-10-2011
Power Quality Spanningsniveau Case Spanningsniveau: Inpassing van zonne-energie
26-03-2013
Power Quality Spanningsniveau Platteland gaat energie leveren
10-12-2012
Power Quality Harmonischen Algemene verdieping harmonischen
08-11-2013
Power Quality Transiënten en EMC Aarden voor EMC
10-04-2015
Power Quality Wetgeving Power Quality Kwaliteitsvereisten voor geleverde spanning
13-06-2017
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties Energieverliezen in een installatie beperken
13-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardingsvoorzieningen inzetten
14-04-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen
02-07-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Geïntegreerde aardingssystemen
10-04-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Laagspanningsopwekeenheden
14-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Stuurstroomketens
16-10-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Overbelasting van een transformator
01-03-2013
NEN 1010 Elektrisch materieel Warmteweerstand van de grond
04-07-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Geluidsinstallaties
14-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Automaten
25-03-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Schakelaars en scheiders
23-02-2017
NEN 1010 Elektrisch materieel Schakel- en verdeelinrichtingen
14-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Smeltveiligheden
14-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Veiligheidsvoorzieningen
04-11-2015
NEN 1010 Elektrisch materieel Compatibiliteit
13-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Leidingberekening en harmonischen
13-06-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Voedingsbronnen
13-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overstroombeveiliging in TT-stelsel
25-01-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Beschermingsmaatregelen elektrische schok
10-04-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Basisbescherming
10-04-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Foutbescherming
23-02-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Aanvullende bescherming
13-06-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Stromen in PE-geleiders bij de hoofdverdeelinrichting
13-04-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstromen en kortsluitvastheid
23-02-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Aarden in middenspanningsnetten
13-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Brandveilige elektrische installaties
21-04-2017
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Correctieblad met aanpassingen aan NEN 1010:2015 C1:2016 nl
23-02-2017
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NEN 4010: de eenvoudige NEN 1010
21-05-2019
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Toepassingsgebied van de NEN 1010
20-12-2013
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Toepassingsgebied van NEN-EN-IEC 60204-1
12-12-2013
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Werkingssfeer en definities netcode
12-12-2013
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Toepassingsgebied NEN-EN IEC 61439
12-12-2013
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Metingen in medisch gebruikte ruimten
07-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Thermografisch onderzoek
15-04-2015
NEN 1010 Bijzondere installaties Zwembaden en fonteinen (rubriek 702)
14-04-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Ruimten en cabines met saunakachels (rubriek 703)
17-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Installaties op bouw- en sloopterreinen (rubriek 704)
09-05-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Nauw geleidende ruimten (rubriek 706)
17-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Campings en vergelijkbare terreinen (rubriek 708)
17-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Jachthavens en vergelijkbare terreinen (rubriek 709)
17-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Tentoonstellingen, shows en stands (rubriek 711)
22-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Meubilair (rubriek 713)
22-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Installaties voor buitenverlichting (rubriek 714)
22-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (rubriek 715)
27-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Verrijdbare of verplaatsbare eenheden (rubriek 717)
27-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten (rubriek 718)
27-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrische installaties in caravans en campers (rubriek 721)
27-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Elektrolyseruimten (rubriek 724)
28-06-2016
NEN 1010 Bijzondere installaties Verwarmingskabels en ingebouwde verwarmingssystemen (rubriek 753)
28-06-2016
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 De nieuwe NEN 1010
13-10-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Inventarisatie voor inspectie
03-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Visuele controle bij eerste inspectie
03-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Inspectiefrequentie elektrische installatie bepalen
03-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Inspectiepunten van elektrische installatie
03-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Rapportage
03-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Bestaande installaties inspecteren
07-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Isolatieweerstand van installaties meten
07-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Isolatieweerstand van isolerende vloeren en wanden meten
07-04-2015