THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Elektrische installaties in keukens

Datum:10-04-2015

De keuken is in elektrische zin een bijzondere verblijfsruimte omdat hier vaak veel elektrische toestellen aanwezig zijn. Denk hierbij aan kooktoestellen, magnetrons, ovens, wastoestellen, wasdrogers, warmwatertoestellen, afzuigkap, extra verlichting boven het aanrecht, keukenmeubels en alle kleine huishoudelijke toestellen zoals mixers en koffiezetapparaten.

Er moeten dus voor alle te gebruiken toestellen voldoende aansluitmogelijkheden zijn.

Eisen voor een installatie in een keuken

Het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik in de keuken kan worden afgeleid uit de richtlijnen opgenomen in blad 51 van de NPR 5310. In de tabel wordt voor een normale installatie een aantal van 10 enkelvoudige of 5 dubbele contactdozen aangegeven en 3 lichtaansluitpunten. Het is wenselijk de aansluitpunten over ten minste twee eindgroepen te verdelen.

Aansluiten van een kooktoestel

Nabij de opstelplaats van het kooktoestel moet een aansluitpunt hiervoor worden gemaakt. De opstelplaats wordt meestal door de architect of de keukenleverancier bepaald en is de plaats waar een fornuis of kookplaat wordt geplaatst. Dit aansluitpunt kan, indien in de keuken een gasinstallatie aanwezig is, een lege buis van 19/20 mm zijn vanaf de meterkast naar een inbouwdoos ter plaatse van de opstelplaats. Hiermee wordt aan de gebruiker de keuze gelaten om of op gas te koken of eventueel later de lege buis te laten bedraden en elektrisch te gaan koken. Indien er geen gasinstallatie in de keuken aanwezig is moet er een afzonderlijke eindgroep worden gemaakt waarop een wandcontactdoos is aangesloten.

De wandcontactdozen voor het aansluiten van driefasen-kooktoestellen  moeten van een afwijkend type zijn zoals bijvoorbeeld van het systeem Perilex. Ook andere systemen mogen worden toegepast waarbij verzekerd is dat hiermee gedirende lange tijd een betrouwbare verbinding wordt verkregen. Zie ook blad 41 van de NPR 5310.

Er zijn een viertal mogelijkheden om dit aansluitpunt voor een fornuis/kooktoestel te bedraden. Zie onderstaande afbeeldingen:

1) een éénfasevoeding gecombineerd met draad in buis.

2) een éénfasevoeding gecombineerd met kabel of buigzame leiding.

3) een driefasenvoeding gecombineerd met draad in buis.

4) een driefasenvoeding gecombineerd met kabel of buigzame leiding.

Aansluiten van een afzuigkap, verlichting of keukenmeubel

Voor het aansluiten van een afzuigkap of voor de verlichtingstoestellen onder bovenkastjes boven het aanrecht of voor het aansluiten van een keukenmeubel, dient er nabij de opstelplaats een extra enkelvoudige wandcontactdoos te worden aangebracht. Omdat deze zaken meestal hoog op of tegen de wand worden gemonteerd, moet deze wandcontactdoos op een hoogte van minimaal 2 m boven de vloer worden aangebracht. Deze wandcontactdoos kan op een aanwezige eindgroep worden aangesloten. Een aparte eindgroep hiervoor is dus niet vereist.

Aansluiten van een warmwatertoestel in de keuken

Voor het maken van warmwater voor keukengebruik en ook voor de badkamer worden tegenwoordig diverse methoden toegepast. Wanneer voor het warmwatergebruik in de keuken gebruik wordt gemaakt van een combitoestel, een cv-toestel met warmwatervoorziening, dan is in de keuken geen extra voorziening voor warmwater vereist. In die gevallen waarbij dit combitoestel op zolder staat, is de warmwaterleiding naar de keuken erg lang en geeft dus veel water- en energieverlies. In die gevallen is het aan te raden in de keuken een apart warmwatertoestel aan te brengen in de vorm van een boiler of een inbouwtoestel in een aanrechtkastje. Voor het aansluiten van deze toestellen moet in verband met de grote aansluitwaarde een afzonderlijke eindgroep worden gemaakt. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een 19/20 mm buis omdat bij boilers vaak door het energiebedrijf een extra schakeldraad wordt toegepast voor de toepassing van dag- en nachttarief. uiteraard mag de voeding ook in kabel, VMvK, XMvK of YMvK, worden uitgevoerd.

Het gebruik van een onderverdeler in de keuken

De laatste jaren is een toename te constateren van het aantal toestellen dat in de keuken wordt gebruikt. Om voor al deze toestellen te zorgen voor een juiste manier van aansluiten moeten dan meerdere eindgroepen worden gebruikt die vanaf de meterkast naar de keuken worden gebracht. Om materiaal te besparen kan gebruik worden gemaakt van het toepassen van een onderverdeler in een keukenkastje. Bij deze installatiemethode wordt in een aanrechtkastje een onderverdeler geplaatst die rechtstreeks wordt gevoed vanuit de schakel- en verdeelinrichting in de meterkast. De voedingskabel wordt bij de voorkomende gevallen in de meterkast beveiligd met 20 A.

De eindgroepen in de onderverdeler worden beveiligd met smeltpatronen of installatieautomaten van 16 A. Omdat de beveiliging van 20 A in de meterkast dient voor de overstroombeveiliging van de voedingskabel behoeft in dit geval geen rekening te worden gehouden met selectiviteit van de 20 en 16 A beveiligingstoestellen. Afhankelijk van de installatiemethode zal de aderdoorsnede bij toepassing van draad in buis of kabel moeten worden berekend. In de meeste gevallen zal een aderdoorsnede van 2,5 mm2 voldoende zijn.

Een toegepaste aansluitmethode is dat de onderverdeler voorzien is van een aansluitleiding met een Perilex contactstop. Deze kan dan worden aangesloten op de Perilex wandcontactdoos die vereist is voor het aansluiten van een driefasen kooktoestel op een tweegeleiderinstallatie. Een voorbeeld hiervan is aangegeven in onderstaande afbeelding.

Het aarden van een metalen aanrechtblad

In blad 33 van NPR 5310 wordt nader uitleg gegeven van het toepassen van beschermende vereffening . Het doel van potentiaalvereffening is om het gevaar van elektrische schok voor mens en dier, dat kan worden veroorzaakt door vreemde geleidende delen die door een fout onder spanning komen, te voorkomen. In de keuken is een metalen aanrechtblad of een metalen werkblad een omvangrijk vreemd geleidend deel. Dit aanrechtblad kan door een defect in het aansluitsnoer van een elektrisch toestel onder spanning komen te staan.

Bij gelijktijdig aanraken van het onder spanning staande aanrechtblad en geaarde delen zoals waterleiding, gasleiding of metalen gestel van een ander toestel, loopt de mens het risico van een elektrische schok. Dit risico kan worden voorkomen door het metalen aanrechtblad of metalen werkblad te verbinden met de beschermingsleiding. Op deze wijze wordt gezorgd voor het automatisch uitschakelen van de voeding bij een defect. Dit betekent dus dat een metalen aanrechtblad en een metalen werkblad met de beschermingsleiding moet zijn verbonden. Hiervoor kan men bijvoorbeeld een verbinding maken met de beschermingsleiding van een in de nabijheid geplaatste contactdoos.

Eisen voor het plaatsen van toestellen in een bijkeuken

Bij diverse woningen bevindt zich naast of aangrenzend aan de keuken een ruimte die men meestal bijkeuken of wasruimte noemt. Deze ruimte is dan bedoeld voor het plaatsen van de wasmachine, de wasdroger, een vrieskist of –kast en dergelijke. De aansluitpunten voor deze toestellen dienen dan in deze ruimten te worden geplaatst. Plaatsing daarvan in de keuken is dan niet meer nodig. Op één plaats is voldoende het hoeft niet dubbel. Ook hier geldt dat toestellen met een vermogen groter dan 2 kVA op een afzonderlijke eindgroep moeten zijn aangesloten. De hier te plaatsen wandcontactdozen moeten uiteraard zijn aangesloten op de beschermingsleiding en de betreffende groepen moeten zijn beveiligd met 30 mA-aardlekschakelaars.

Aansluiten van een wasmachine, wasdroger of afwasmachine

Voor het aansluiten van een wasmachine moet nabij de opstelplaats een aansluitpunt worden gemaakt. Deze opstelplaats is herkenbaar aan de aanwezigheid van een waterkraan en een waterafvoerleiding. Voor het aansluiten moet een afzonderlijke eindgroep worden gemaakt. De wasmachine kan worden aangesloten op een wandcontactdoos of vast op deze afzonderlijke eindgroep worden aangesloten. Ook hier geldt dat bij toepassing van een wandcontactdoos deze eindgroep moet zijn beveiligd met een 30 mA aardlekschakelaar. Bij een vaste aansluiting is dit niet vereist maar wel aan te bevelen.

Andere verbruikende toestellen met een aansluitwaarde van 2 kVA of meer moeten altijd op een afzonderlijke eindgroep worden aangesloten. Dit kunnen bijvoorbeeld wasdrogers of afwasmachines zijn. De afzonderlijke eindgroep moet dan eindigen op een wandcontactdoos of op een tweepolige schakelaar waarop het toestel wordt aangesloten. Het verdiend aanbeveling om deze toestellen ook bij een aansluitwaarde van minder dan 2 kVA aan te sluiten op een afzonderlijke eindgroep omdat anders op de eindgroep waarop deze toestellen worden aangesloten weinig ruimte overblijft voor verlichting of wandcontactdozen voor algemeen gebruik. De groep kan dan gemakkelijk overbelast worden waardoor de groepsbeveiliging uitschakelt. Dit is dan geen doelmatige installatie.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Inhoudsopgave