THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Leiding berekenen

Datum:04-05-2015

Het rekenprogramma Leidingberekening is gebaseerd op het Stappenplan voor leidingberekeningen op deze kennisbank in het onderdeel Materieel.

 

Stappenplan leidingberekening

Aan de hand van een stappenplan zal een aantal berekeningen aan leidingen worden uitgevoerd. Het stappenplan is bedoeld om stapsgewijs de benodigde keuzes en berekeningen te doen. Bij de bepaling van de leidingdoorsneden en de controle op de lengte van de leiding moeten de stappen worden genomen uit onderstaand schema. Het stappenplan leidingberekening is hieronder weergegeven.

Deze berekening is bedoeld als educatieve uitgave en niet alle bijzondere berekeningen zijn met dit programma uit te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld parallel geschakelde leidingen en aluminium kabels niet opgenomen. Het is overigens ook niet verstandig om grote kabeldoorsneden als afzonderlijke kabel te berekenen. Deze moeten toch in het totale concept van de installatie worden bezien. 


Toelichting op het leidingberekeningprogramma:

  1. De eerste stap van een leidingberekening is het bepalen van de bedrijfsstroom. Als deze bekend is of berekend is dan kan vervolgens worden gekeken naar de beveiliging tegen overbelasting. Dit kan een andere beveiliging zijn dan de beveiliging tegen kortsluitstroom. Bijvoorbeeld een motor met een thermische beveiliging (vul in bij vermogensschakelaar) als beveiliging tegen overbelasting kan een smeltpatroon in het begin van de leiding hebben als kortsluitbeveiliging.

  2. Als vervolgens de beveiliging is ingevuld met zijn type, nominale waarde of aanspreekwaarde (bij de vermogensschakelaar) dan kan de maximaal benodigde Iz worden berekend.

  3. Vervolgens moet worden aangegeven hoe de installatie is aangelegd (een van de mogelijkheden kiezen en de andere op 0 zetten). Vervolgens worden de gegevens van isolatie, aantal belaste aders, de omgevingstemperatuur en eventueel het aantal bij elkaar gelegde kabels.

  4. Ook kan worden aangegeven of er 3e harmonische stromen verwacht worden. Hierbij wordt een percentage aangegeven t.o.v. de grondgolf van de fasestroom. Dit is in principe alleen van toepassing bij meergeleidersystemen met nulleider.

  5. Vervolgens krijgen we dan het laatste deel van het programma. Hierin staat aangegeven wat de IZ(tabel) moet zijn en welke doorsnede nodig is.

  6. Als de doorsnede bekend is, dan moet nog worden gekeken naar de beveiliging tegen kortsluitstroom. Het type beveiliging moet worden ingevuld met de nominale stroom of de instelling van de vermogensschakelaar. Verder moet ook de gewenste uitschakeltijd worden ingesteld. Dit kan 0,4 seconde zijn bij bescherming tegen elektrische schok (of 5 seconden bij distributiegroepen bijvoorbeeld). Of 5 seconden voor de beveiliging van de leiding in het algemeen.

 

Het programma geeft dan de maximale lengte van de leiding. Als deze lengte te kort is dan moet de doorsnede van de leiding evenredig worden vergroot.

 

Hieronder kunt u de leidingberekening uitvoeren.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Voorbeveiliging voedingskabel onderverdeling
17-07-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Leidingen
14-07-2020
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 Hoe moeten we artikel 422.3.10 interpreteren?
01-05-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstroom in driefasen stelsel berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Elektrisch materieel Arbeidsfactor berekenen
14-04-2020
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Berekenen van de circuitweerstand in een TT-stelsel
07-04-2020
Power Quality Harmonischen Harmonische fasehoek berekenen
07-04-2020
Power Quality Harmonischen Harmonische vormen berekenen
07-04-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Aardlekschakelaar type A met 100 mA
30-03-2020
NEN 1010 Bijzondere installaties Aardlekbeveiliging meerdere laadpalen
24-03-2020
Verdeelsystemen Uitgangspunten bij het ontwerp TN-C naar TN-C-S-stelsel
21-03-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Elektrisch isolerende helmen
10-02-2020
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Bepaling steekproefgrootte
13-03-2019
Power Quality Meten van Power Quality Instructievideo Power Quality - de kwaliteit van stroom
25-01-2019
NEN 3140 Bedrijfsvoering Berekenen van veilige afstand bij vlamboog
29-03-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstromen en kortsluitvastheid
23-02-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overspanning
13-06-2016
ATEX Technische maatregelen Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid
03-06-2016
ATEX Technische maatregelen Motoren beveiligen tegen hoge oppervlaktetemperaturen
03-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Beveiliging tegen onderspanning
25-11-2015
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Inspectiefrequentie van de vaste elektrische installatie bepalen
18-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Instructiefrequentie bepalen
18-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Beveiligingsmiddelen
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Gevaren van elektriciteit
17-12-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Risicomodel Fine & Kenneth
29-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Functie beveiligingsinrichtingen
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Eisen aan beveiligingsinrichting
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen
14-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Elektromotoren en bijbehorende uitrusting
04-10-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking
02-10-2013
Verdeelsystemen Verificatie van het ontwerp Continuïteit van beschermingsstroomketens
26-09-2013
Verdeelsystemen Verificatie van het ontwerp Beproeving schakel- en verdeelsystemen bij optreden interne lichtboog
26-09-2013
Verdeelsystemen Verificatie van het ontwerp Wanneer moet ik de kortsluitvastheid testen?
19-08-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Het plaatsen van een lichtscherm
19-07-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningen
07-06-2013
Power Quality Meten van Power Quality Ohmse weerstand berekenen
01-03-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking
25-05-2012
Power Quality Dips Poisson-berekening
01-05-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximale piekstroom berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Warmtedissipatie berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Blindvermogen berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Grootte van spanning op aardelektrode berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Vereiste verspreidingsweerstand berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel De spanning op een toestel berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximale impedantie berekenen
13-03-2012
Power Quality Harmonischen Harmonische spanning berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Bepalen van Iz (tabel)
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Maximum leidinglengte bij toepassing smeltpatronen berekenen
13-03-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Middellijn overeenkomstige cirkel berekenen
13-03-2012
Verdeelsystemen Constructieve eisen Bouwvormen
04-01-2012
Verdeelsystemen Uitgangspunten bij het ontwerp Stroomstelsels
23-12-2011
Inhoudsopgave