THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Bedrijfsrisico's beheersen met persoonlijke beschermingsmiddelen

Datum:17-12-2014

Bij de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden is het heel belangrijk dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarmee is namelijk het aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s aanzienlijk te verminderen.

Managementsystemen in elektrotechnische bedrijven zijn vooral gericht op borging en certificering. Door bepaalde managementprincipes te volgen, ontstaat een bedrijfsvoering waarin de bedrijfsrisico’s via acht criteria worden beheerst.

Criteria voor beheersing bedrijfsrisico's

In de tabel staan de acht criteria waarbinnen bedrijfsrisico's worden beheerst.

Criterium

Voordelen

Klantgerichtheid

Dit criterium staat voorop bij kwaliteitsmanagement. Op basis ervan wordt geprobeerd de risico's in de bedrijfsvoering, ook de arbeidsrisico's, zo goed mogelijk te beheersen. Op zichzelf genomen lijkt de klantgerichtheid niet veel met arbeidsomstandigheden en het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid te maken te hebben. Toch is het principe van klantgerichtheid belangrijk, omdat uitval uit het arbeidsproces kan leiden tot vertraging in productie en levering. Bij detachering zal het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid ook klantgericht moeten zijn: de gedetacheerde werknemers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever.

2

Leiderschap

Dit criterium leidt onder andere tot voorlichting, onderricht, toezicht en vooral communicatie over veiligheidsrisico's en risicobeheersing.

3

Betrokkenheid van medewerkers

Dit criterium leidt onder andere tot overleg, zowel bij het opzetten van een persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid als in de uitvoering daarvan.

4

Procesbenadering

Dit criterium leidt onder andere tot het volgen van de kwaliteitscirkel plan-do-check-act: de voorbereiding

en het formuleren van doelstellingen (plan), de uitvoering en de procesbeheersing (do), het controleren (check) en het bijstellen (act).

5

Systeembenadering

van managen

Bedrijfsprocessen vertonen per bedrijf een bepaalde samenhang. Ze zullen in samenhang gemanaged moeten worden. Voor het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid leidt dit onder andere tot een samenhangend beleid waarin de (arbeids)processen en de risicobeheersende maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd.

6

Continue verbetering

Dit criterium zorgt onder andere voor het openstaan voor suggesties om tot verbeteringen te komen, waardoor de bescherming effectiever is en de motivatie, het comfort en de arbeidsproductiviteit toenemen.

7

Besluitvorming op basis

van feiten

Dit criterium zou voor zich moeten spreken. Toch worden veel beslissingen genomen op basis van subjectieve criteria en vergelijkbare ervaringen, die niet overeen hoeven te komen met de feitelijke situatie. Als de besluiten dan niet worden vastgelegd, is de achtergrond van een beslissing niet meer goed te achterhalen en is correctie moeilijk. Het vastleggen van besluiten maakt de processen beter beheersbaar.

8

Win/win-relaties nastreven met leveranciers

Dit criterium is ook belangrijk. Leveranciers verkopen de persoonlijke beschermingsmiddelen en de klant betaalt daarvoor. Daar hoeft het niet bij te blijven. De leverancier die meer tijd besteedt aan advisering en begeleiding, zal daar behalve geld ook informatie voor krijgen. Met die informatie worden de wensen van de eindgebruikers doorgespeeld aan de fabrikanten,of worden andere fabrikanten gezocht die producten maken die (beter) aan de wensen van de klant voldoen.

Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Vanuit de managementcriteria uit de tabel is een vertaalslag gemaakt naar de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen. De kwaliteitsmanagementprincipes worden verwerkt in Sucam. Dit is een systematiek voor het kiezen, gebruiken, verzorgen en onderhouden van persoonlijke beschermingsmiddelen. Sucam is de Engelse afkorting van selection, use, care and maintenance. De voordelen van deze aanpak zijn:

  • De nadruk van investeringen ligt op de risico’s van de factor arbeid, niet op het voldoen aan de wettelijke eisen.

  • Werkgevers zijn zich niet alleen bewust van de risico’s, maar ook van de kosten van beschermende maatregelen op de langere termijn. Daarbij houden ze rekening met de levenscyclus van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent dat de prijs/kwaliteitverhouding omhoog gaat. De persoonlijke beschermingsmiddelen bieden meer bescherming en draagcomfort, waardoor een mogelijk hogere aanschafprijs na enige tijd wordt terugverdiend.

  • Klachten en wensen van de eindgebruiker worden gecommuniceerd met de leverancier, die op zijn beurt contact heeft met de producent. Dit bevordert de innovatie, waardoor na enige tijd nog betere persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

  • Een organisatie is en blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen rond persoonlijke beschermingsmiddelen.

Een overzicht van perse typen persoonlijke beschermingsmiddelen. Bron: LQA.

De invulling van de elementen van het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid moet aansluiten bij de organisatiekenmerken en uitgevoerde arboactiviteiten. Maatwerk blijft noodzakelijk. Iedere organisatie moet een voor haar passend beleid invullen.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Gerelateerd
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Kortsluitstroom in driefasen stelsel berekenen
14-04-2020
NEN 3140 Bedrijfsvoering Elektrisch isolerende helmen
10-02-2020
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 0 toepassen?
12-11-2019
ATEX Technische maatregelen Welk elektrisch materieel mag ik in zone 1 toepassen?
12-11-2019
NEN 3140 Inspectie vaste installaties Waar vind ik meer informatie over de criteria voor de beschermingsleiding?
11-11-2019
NEN 1010 Wetgeving NEN 1010 NEN 4010: de eenvoudige NEN 1010
21-05-2019
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Aanvullende bescherming
13-06-2017
NEN 3140 Risico's en PBM Beschermende kleding
02-06-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Foutbescherming
23-02-2017
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overspanning
13-06-2016
ATEX Technische maatregelen Elektrisch materieel en beschermingswijzen
03-06-2016
Power Quality Transiënten en EMC Kabels en aanleg: buizen voor bescherming van kabels
09-03-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Beveiliging tegen onderspanning
25-11-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Beschermingsmaatregelen elektrische schok
10-04-2015
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Basisbescherming
10-04-2015
NEN 1010 Inspectie NEN 1010 Metingen in medisch gebruikte ruimten
07-04-2015
NEN 3140 Bedrijfsvoering Sleutelbeheer
17-12-2014
NEN 3140 Bedrijfsvoering Beveiligingsmiddelen
17-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen
17-12-2014
NEN 3140 Risico's en PBM Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen
17-12-2014
Machineveiligheid Bestaande machines Metingen en beproeving
17-01-2014
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Installatiemethoden
14-01-2014
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Overstroombeveiliging in TN-stelsel
20-12-2013
Verdeelsystemen Constructieve eisen Bescherming van het omhulsel
25-09-2013
Verdeelsystemen Constructieve eisen Bescherming tegen elektrische schok
25-09-2013
Machineveiligheid Ontwerpen machines en geïntegreerde productiesystemen Voorbeeld risicobeoordelingsformulier persoonlijke beschermingsmiddelen
18-05-2012
NEN 1010 Elektrisch materieel Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen
13-03-2012
Inhoudsopgave