THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Elektrische installatie op een jacht

Datum:15-06-2011

De betrouwbaarheid en goede werking van een elektrische installatie op een jacht is uitermate belangrijk. Niet voor niets worden er door keurende instanties strenge eisen aan gesteld. Ook ten aanzien van harmonischen worden eisen gesteld. Afhankelijk van de keuringsinstantie mag de THD in de spanning niet hoger worden dan 5 of 8%.

Bovendien worden er vaak al vooraf berekeningen gevraagd waarin wordt aangetoond dat de harmonische spanningen beneden de gestelde limieten liggen. Dit betekent dat ook bekend moet zijn (minimaal voor de grotere verbruikers aan boord) wat de harmonische stromen zijn en wat de impedanties zijn van het net en de voedende generatoren.

Onderstaande afbeelding toont het hoofdverdeelschema van de installatie. Op de installatie zijn de volgende onderdelen aangesloten:

 • groep 1: algemene installatie aan boord (verlichting, wandcontactdoos);

 • groep 2: keuken;

 • groep 3: pompen aangedreven door frequentieregelaars;

 • groep 4: ventilatoren, aangedreven door frequentieregelaars;

 • groep 5: motoren, aangedreven door frequentieregelaars (alleen aan/uit bedrijf);

 • groep 6: algemene installatie aan boord (verlichting, wandcontactdoos);

 • groep 7: reserve;

 • groep 8: pompen aangedreven door frequentieregelaars;

Hoofdschema van een installatie op een jacht.

De frequentieregelaars aan boord hebben een vergelijkbaar harmonisch spectrum als in de harmonischen case: zuiveringsinstallatie. De generatoren hebben een relatief hoge interne impedantie. De harmonische stromen die gaan lopen, leiden tot een onacceptabele hoge harmonische spanningen. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de stromen door de generator. De harmonische spanningen als gevolg van de stromen in de leidingen, zijn te verwaarlozen. De oplossingen moet daarom worden gezocht in:

 • het verlagen van de harmonische stromen;

 • het voorkomen dat de stromen naar de generator vervuild zijn.

 • Voor het verlagen van de harmonische stromen bestaan de volgende opties:

 • een passief filter voor de frequentieregelaars toepassen;

 • motoren die alleen aan/uit bedrijf nodig hebben, voorzien van een softstarter die na de start overbrugd kan worden.

Om te voorkomen dat er harmonische stromen naar de generator lopen, kan op de hoofdverdeelinrichting een actief filter worden aangesloten. Lees meer over oplossingen voor harmonischen in Oplossingen voor Harmonischen.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
ONDERWERP
TYPE
Praktijkvoorbeeld
Gerelateerd
NEN 1010 Efficiënte en slimme installaties NEN 1010 uitgebreid met delen 8.1 - energiebesparing en 8.2 slimme installaties
30-07-2020
Power Quality Harmonischen Waarop is de 8% maximale THD-normering gebaseerd?
29-05-2020
Power Quality Harmonischen Harmonische fasehoek berekenen
07-04-2020
Power Quality Harmonischen Harmonische vormen berekenen
07-04-2020
Power Quality Meten van Power Quality Kosten bij Power Quality-problemen
21-02-2020
Power Quality Wetgeving Power Quality Richtlijnen spanningskwaliteit
21-03-2017
Power Quality Harmonischen Leidingberekening en harmonischen
24-01-2017
Power Quality Zwakke netten Definitie zwakke netten
10-11-2016
Power Quality Zwakke netten De installatie op schepen
10-11-2016
NEN 1010 Elektrisch materieel Leidingberekening en harmonischen
13-06-2016
NEN 1010 Beschermingsmaatregelen Hogere harmonischen en blindvermogen
25-01-2016
Power Quality Wetgeving Power Quality Netimpedantie bij aansluiten toestellen en installaties
03-10-2014
Power Quality Harmonischen Resonantie geeft een serieus probleem met harmonischen
18-08-2014
Power Quality Meten van Power Quality Kwaliteit van de spanning in Nederland
01-04-2014
Power Quality Harmonischen Algemene verdieping harmonischen
08-11-2013
Power Quality Harmonischen Problemen door harmonischen
31-10-2012
Power Quality Meten van Power Quality Ken je toestel!
10-08-2012
Power Quality Harmonischen Harmonische spanning berekenen
13-03-2012
Power Quality Harmonischen Zuiveringsinstallatie
11-08-2011
Power Quality Harmonischen Oplossingen voor harmonischen
14-07-2011
Power Quality Meten van Power Quality Introductie Power Quality
22-06-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Randvoorwaarden voor aansluitpunt
22-06-2011
Power Quality Wetgeving Power Quality Normen voor toestellen
15-06-2011
Power Quality Harmonischen Industriële installatie
15-06-2011
Power Quality Harmonischen Gehele belasting bestaat uit verlichting
15-06-2011
Inhoudsopgave