THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hete oppervlakken

Explosieve mengsels die in contact komen met een heet oppervlak of heet gas, kunnen door de hitte op een temperatuur worden gebracht die boven de minimale ontstekingstemperatuur van die mengsels ligt.

10-01-2020
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Wanneer heb ik te maken met ATEX?

Wanneer heb ik te maken met ATEX?

12-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Wetgeving ATEX
Brandveilige elektrische installaties

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2013 de Brandweerstatistiek uitgegeven waarin gedetailleerd is ingegaan op binnenbranden. In 2013 vonden 15 duizend binnenbranden plaats.

21-04-2017
THEMA NEN 1010
Gasdetectie

Het gebruik van waarschuwingssystemen, zoals gasdetectie, kan een onderdeel zijn van een veiligheidsplan om de risico’s voor personen en de installatie onder controle te houden. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Wat zijn brandbare stoffen?

Het nagaan van de indelingsplicht is de eerste stap op weg naar een gevarenzone-indeling. Binnen het bedrijf moet worden geïnventariseerd waar welke brandbare stoffen voorkomen en in welke hoeveelheden.

20-12-2012
THEMA ATEX
Gevarenbronnen onderkennen

Nadat is nagegaan of men indelingsplichtig is, moet worden nagegaan welke gevarenbronnen waar voorkomen in relatie tot de gebruikte gassen en brandbare vloeistoffen. 

20-12-2012
THEMA ATEX