THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
CE-markering voor laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen

Laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen moeten net als alle andere producten die op de markt worden gebracht voldoen aan Europese wetgeving. Dat een product voldoet aan deze wetgeving en als zodanig met het CE-merkteken gemarkeerd mag worden is een verantwoordelijkheid van de fabrikant die het...

Verklaring van typeplaataanduidingen en certificaten

In onderstaande artikelen worden typeplaat aanduidingen en certificaten verklaard.

Markering van apparaten

Wanneer op een product verschillende richtlijnen van toepassing zijn die allemaal bepalingen bevatten voor het aanbrengen van de CE-markering, geeft de markering aan dat het product wordt geacht overeen te komen met de bepalingen van al deze richtlijnen.

03-06-2016
THEMA ATEX
CE-markering

De Europese Unie ontwikkelt richtlijnen om de nationale wetten van de lidstaten te harmoniseren . Dit is bevorderlijk voor het vrije handelsverkeer. Op producten die voldoen aan alle relevante richtlijn(en) moeten de letters CE (Conformité Européenne ) worden gezet: de CE-markering.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
CE-markeringen

De CE-markering is een merkteken dat ondernemers dienen aan te brengen op producten die vallen onder de zogeheten Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Normen en wetten rondom een niet voltooide machine

In artikel 1 van de Machinerichtlijn is het toepassingsgebied van de richtlijn gedefinieerd.

CE-markering

De Europese Unie ontwikkelt richtlijnen om de nationale wetten van de lidstaten te harmoniseren . Dit is bevorderlijk voor het vrije handelsverkeer. Op producten die voldoen aan alle relevante richtlijn(en) moeten de letters CE (Conformité Européenne) worden gezet: de CE-markering.

Inspectie bestaande CE-machines

Vergelijkbaar met andere arbeidsmiddelen, zoals elektrisch handgereedschap, computerapparatuur en stofzuigers vallen, ook bestaande CE-machines onder het periodieke inspectieregime van de NEN 3140.

Tweedehands machines aanschaffen

Onder tweedehands of gebruikte machines kunnen zowel machines met als machines zonder CE-markering worden verstaan. In het geval van machines met CE-markering (gebouwd na 1995) is het raadzaam te controleren of de conformiteit nog steeds is behouden.

Aanpassing tweedehands machine géén CE-markering

In onderstaande afbeelding is een losbrug te zien die in 1980 is gebouwd. In 2004 zijn de elektrische installatie en de besturing vervangen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2