THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Componenten domoticasysteem

In een domoticasysteem bestaan de componenten uit de volgende onderdelen:

Slimme installaties

In deel 8-1 van de IEC 60364 zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot energie efficiëntie. De wereldwijde behoefte om het energieverbruik te verminderen, brengt ontwerpers ertoe om na te denken hoe een elektrische installatie, rekening houdend met de eisen van de NEN 1010 ten aanzien van veiligheid,...