THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hete oppervlakken

Explosieve mengsels die in contact komen met een heet oppervlak of heet gas, kunnen door de hitte op een temperatuur worden gebracht die boven de minimale ontstekingstemperatuur van die mengsels ligt.

10-01-2020
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Exotherme chemische reacties, inclusief zelfontbranding van stof

Chemische reacties kunnen op veel manieren aanleiding geven tot de ontsteking van explosieve mengsels.

10-01-2020
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Statische elektriciteit

Iedereen kent de verschijnselen die samenhangen met statische elektriciteit. Vooral ‘s winters als de lucht droog is, zijn ze duidelijk waar te nemen. Denk maar aan het knetterende geluid dat kan ontstaan bij het kammen van het haar en de venijnige vonk die kan overspringen bij het aanraken van de handgreep...

Ultrasoon geluid

Onder ultrasoon geluid worden in de regel de geluidsgolven buiten het hoorbare gebied 16 kHz bedoeld. Bij gebruik van ultrasone geluidsgolven wordt een groot gedeelte van de door weerkaatsende wanden afgegeven energie geabsorbeerd door vaste of vloeibare stoffen.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Elektrische installaties en elektrisch materieel

Een elektrische vonk ontstaat als een stroomvoerend circuit dat wordt onderbroken. Een elektrische vonk kan ook ontstaan als twee geleiders van verschillende potentiaal zo dicht bij elkaar worden gebracht, dat de isolatiewaarde of doorslagveldsterkte van de lucht tussen de geleiders wordt overschreden...

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Elektromagnetische straling

Sterk gefocaliseerde stralen in het optisch-spectrale gebied of laserstraling kunnen een bron van ontsteking zijn, wanneer als gevolg van energie-absorptie door ofwel een oppervlak (bijvoorbeeld poederoppervlak) ofwel door in een gasmedium rondzwevende partikels dermate worden opgewarmd dat ze als ontstekingskernen...

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Ioniserende straling

Onder ioniserende straling worden de elektromagnetische of corpusculaire stralen verstaan, die in staat zijn ionenvorming te veroorzaken. Ze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld UV-stralers, röntgenapparatuur, lasers, radioactieve stoffen, deeltjesversnellers of kernreactoren.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Vlammen en hete gassen (inclusief hete deeltjes)

Vlammen en hete gassen komen in talloze omstandigheden voor, zoals bij branders in fornuizen en ovens, op plaatsen waar roken is toegestaan, solderen (met open vlam) en verf afbranden, het warm stoken van apparatuur en leidingen en dergelijke.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Elektrische vereffeningsstromen en kathodische bescherming

Zogeheten zwerfstromen zijn vooral berucht omdat zij op leidingen tot excessieve corrosie kunnen leiden. Daarmee vormen zij een explosierisico. Verder kan de stroomsterkte van zwerfstromen zeer hoog zijn.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Inventarisatie van explosieve atmosferen

Er moet worden beschreven waar een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan voorkomen. Daarbij is er verschil tussen de gebieden binnen en buiten de installatieonderdelen.

23-02-2018
THEMA ATEX
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2