THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Elektrische installaties en elektrisch materieel

Een elektrische vonk ontstaat als een stroomvoerend circuit dat wordt onderbroken. Een elektrische vonk kan ook ontstaan als twee geleiders van verschillende potentiaal zo dicht bij elkaar worden gebracht, dat de isolatiewaarde of doorslagveldsterkte van de lucht tussen de geleiders wordt overschreden...

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Is het verplicht om in zone 22 intrinsiek veilige circuit te gebruiken?

Nee, dat is niet verplicht. Het is wel verplicht om explosieveilig materieel EX II 3D te gebruiken. Voor niet-geleidend stof mag gebruik worden gemaakt van de onderstaande beschermingswijzen tegen ontsteking:  Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de temperatuurbegrenzing vanwege de aanwezigheid...

12-11-2019
THEMA ATEX
Is een sticker bij de stekkers en vermelding in het handboek voldoende in zone 22?

Hoe moet ik omgaan met Harting stekkers die met 1 of 2 klemmen onder spanning  te scheiden zijn? Is een sticker bij de stekkers en vermelding in het handboek voldoende in  zone 22?  

Mobiel elektrisch materieel in gevaarlijke gebieden

In de praktijk komt het regelmatig voor dat mobiele elektrische apparatuur in gevaarlijke gebieden wordt gebruikt.

03-06-2016
THEMA ATEX
Oplossen van storingen binnen gevarenzone van actieve delen

Werken binnen de gevarenzone van actieve delen houdt in dat een persoon bij het uitvoeren van werkzaamheden met delen van zijn lichaam of met gereedschap of een ander voorwerp terechtkomt binnen de gevarenzone. Deze werkzaamheden worden beschouwd als het werken onder spanning.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Werkprocedures
Werkzaamheden in verschillende ruimten uitvoeren

Naast het werken onder specifieke omstandigheden zijn er ook bepalingen met betrekking tot het werken in specifieke ruimten, zoals:

Testsituatie

Tijdens een montage- of verbouwingsfase is het mogelijk om een zogenoemde ‘testsituatie’ vast te stellen. De gevarenzone (grenzen van de machine) moet dan wel duidelijk zijn afgebakend.

Wat zijn brandbare stoffen?

Het nagaan van de indelingsplicht is de eerste stap op weg naar een gevarenzone-indeling. Binnen het bedrijf moet worden geïnventariseerd waar welke brandbare stoffen voorkomen en in welke hoeveelheden.

20-12-2012
THEMA ATEX
Gevarenbronnen onderkennen

Nadat is nagegaan of men indelingsplichtig is, moet worden nagegaan welke gevarenbronnen waar voorkomen in relatie tot de gebruikte gassen en brandbare vloeistoffen. 

20-12-2012
THEMA ATEX