THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Statische elektriciteit

Iedereen kent de verschijnselen die samenhangen met statische elektriciteit. Vooral ‘s winters als de lucht droog is, zijn ze duidelijk waar te nemen. Denk maar aan het knetterende geluid dat kan ontstaan bij het kammen van het haar en de venijnige vonk die kan overspringen bij het aanraken van de handgreep...

Kortsluitstromen

Voor het nauwkeurig berekenen van mogelijk optredende kortsluitstromen moet eigenlijk de systematiek van de ‘symmetrische componenten’ worden toegepast.