THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoe moeten we artikel 422.3.10 interpreteren?

Ik heb een vraag over het artikel 422.3.10 en hoe ik die moet interpreteren in een timmerwerkplaats met een verdeelinrichting met groepen die in de timmerwerkplaats is gepositioneerd?

Kortsluitstroom in driefasen stelsel berekenen

Met deze berekening kan worden beoordeeld of de componenten in de installatie voldoende kortsluitvast zijn. De driefasen kortsluitstroom is van belang voor de thermische belastbaarheid. De topwaarde van de kortsluitstroom is van belang voor de dynamische (mechanische) kortsluitvastheid. Ook kunnen de...

Kortsluitstroom tussen fase en aarde berekenen

Deze berekening is van belang om te kunnen beoordelen of voldaan is aan de eisen ten aanzien van de bescherming tegen elektrische schok (in een TN-stelsel). Ook de bescherming tegen kortsluiting van leidingen, oftewel de thermische belastbaarheid, kan met de berekende gegevens worden beoordeeld.

Kortsluitstromen en kortsluitvastheid

Het maken van kortsluitberekening dient diverse doelen. Als voorbeeld wordt gekeken naar een klein onderdeel van een installatie zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

23-02-2017
THEMA NEN 1010
Leiding berekenen

Het rekenprogramma Leidingberekening is gebaseerd op het Stappenplan voor leidingberekeningen op deze kennisbank in het onderdeel Materieel.

Gevaren van elektriciteit

Regelmatig gebeuren er ongelukken met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld doordat een persoon een geleider aanraakt waar spanning op staat of doordat kortsluiting wordt gemaakt tussen twee actieve geleiders in een verdeelinrichting.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Beproeving schakel- en verdeelsystemen bij optreden interne lichtboog

De NPR-IEC-TR 61641 beschrijft een testmethode om het gedrag van schakel- en verdeelsystemen bij het optreden van een interne lichtboog te beproeven. 

Wanneer moet ik de kortsluitvastheid testen?

Kortsluitvastheid moet worden geverifieerd indien:

Maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting berekenen

De maximale thermische belasting van een leiding bij kortsluiting kan worden bepaald door deze formule: