THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De norm EN-IEC 61439

De titel van de EN-IEC 61439 is ‘laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen’. Dit voorschrift vervangt de NEN-EN-IEC 60439, die formeel in 2014 werd ingetrokken als gerefereerde norm in de Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn.

09-10-2020
Samenhang normen

De afgelopen jaren zijn er veel normen en richtlijnen ontstaan. Parallel hieraan ontstonden veel systemen en trajecten voor kwaliteitszorg. Ze beogen het waarborgen van een constante kwaliteit van het geleverde product. Hoe goed die doelstelling ook is, men kan zich afvragen of het beoogde doel wordt...

Normen met betrekking tot ATEX 153

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de normen met betrekking tot ATEX 153. En daarnaast ook een korte samenvatting van die normen.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Wetgeving ATEX
Normen met betrekking tot ATEX 114

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de normen met betrekking tot de ATEX 114. Daarnaast wordt ook een korte samenvatting gegeven van de inhoud.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Wetgeving ATEX
Normalisatie

Bij normalisatie is er sprake van zelfregulering in plaats van overheidsregulering. Er worden normen en richtlijnen opgesteld voor de standaardisatie van producten en processen. Die hebben geen kracht van wet en hun toepassing is vrijwillig.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Normen voor toestellen

Er is vaak een grote interactie tussen stroom en spanning. Het is onzinnig om eisen te stellen aan de spanningskwaliteit zonder eisen te stellen aan de stroomkwaliteit. Voor de toestellen zijn er IEC-normen in de reeks van de IEC 61000.