THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Om werknemers te beschermen tegen gas- en stofexplosies, moet de werkgever een goed inzicht hebben in de mogelijke gevaren voor explosieve atmosferen in zijn bedrijf. Dit inzicht wordt vertaald in goede maatregelen om explosies te voorkomen en explosiegevolgen te beperken.

03-06-2016
THEMA ATEX
Functionele veiligheid

Tegenwoordig is het gebruik van de IEC 61508 en de IEC 61511 die werkt met SIL-klassen (Safety Integrity Level), een noodzaak geworden voor de classificatie van beveiligingssystemen. Het is een toegankelijk systeem dat het relatief eenvoudig maakt om het functionele veiligheidsniveau van een procesinstallatie...

RI&E: risico's beoordelen en maatregelen treffen

In het kader van de algemene verplichtingen dient de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken van alle risico's die arbeid met zich mee kan brengen. 

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Omgaan met indirecte risico's van elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit brengt indirecte risico’s met zich mee, zoals brand en explosie; het vrijkomen van schadelijke stoffen en vallen en stoten door schrikreacties en spiercontracties. 

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Arbeidshygiënische strategie toepassen

De Arb eidsomstandigheden wet (artikel 3) geeft aan welke strategie moet worden gevolgd bij het voorkomen, elimineren of verminderen van risico’s op de werkplek.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Risicomodel Fine & Kenneth

Voor het inschatten van de risico’s bij gevaren bestaan diverse methoden. Een veel gebruikte methode voor de RI&E is die van Fine & Kinney. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ernst, blootstelling en waarschijnlijkheid.  Dit model komt op het volgde neer: Risico = Kans x Effect. Schematisch kan...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Omgaan met directe risico's van elektriciteit

Regelmatig gebeuren er ongelukken met elektrische installaties en/of elektrische arbeidsmiddelen. Bij de meeste ongelukken ontstaat er materiële schade. Helaas kan een ongeval ook leiden tot lichamelijk letsel, met in het ergste geval helaas een dodelijke afloop.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Voorlichting en instructie rond persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers en uitzendkrachten worden verstrekt, moeten door hen op de juiste manier worden toegepast. Anders kan de veiligheid van het personeel alsnog in het geding zijn.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De eerste vier stappen van een persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid zijn:

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen en documenteren

Wanneer de beschermingsmiddelen zijn gekozen, moeten ze nog worden gekocht. Het is belangrijk om daarbij de kwaliteit en kosten van die middelen in de gaten te houden en alle relevante gegevens over bijvoorbeeld veiligheid en techniek te verzamelen en ordenen.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2