THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geluidsinstallaties

Geluidsinstallaties moeten voldoen aan de NEN 1010. Dit is af te leiden uit de bepalingen 11.1 en 11.2. Een geluidsinstallatie is een elektrische installatie die kan voorkomen in gebouwen of op terreinen en die bestaat uit stroomketens met een nominale wisselspanning van hoogste 1000 Volt. In blad 8...

14-06-2016
THEMA NEN 1010
De sterkte van het elektriciteitsnet

Een belangrijke factor bij het bepalen van mogelijke problemen met inschakelstromen, stroomvariaties en harmonische stromen is de sterkte van het net. Deze kan worden uitgedrukt in aanwezig kortsluitvermogen of impedantie. In dit artikel zal worden toegelicht waarom het belangrijk is te weten welke impedantie...

Lucht- en kruipwegen

Voor lucht- en kruipwegen gelden verschillende criteria die zijn afgeleid van de werkspanning van de installatie.

25-09-2013
Wat hoort er in een specificatie/bestek te staan?

Het is van groot belang dat de specificatie van een verdeelsysteem correct en volledig is. In de praktijk is er dikwijls sprake van onvolledige specificaties.

Diëlektrische eigenschappen

De stroomketens in een verdeelsysteem moeten bestand zijn tegen tijdelijke overspanningen en tegen kortstondige piekspanningen (transiënte spanningen).

Kan er in specifieke gevallen ontheffing worden ontleend door de Inspectie SZW voor de verplichtingen die voortkomen uit NEN 3140?

Kan het zijn dat in specifieke gevallen ontheffing wordt verleend door de Inspectie SZW voor de verplichtingen zoals die voortkomen uit NEN 3140? Mag ik bijvoorbeeld, met toestemming van de Inspectie SZW, onder spanning werken?