THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Tabel 41.1 - Maximale uitschakeltijden

Zou u mij kunnen uitleggen hoe ik de tekst die genoemd staat in tabel 41.1-Maximale uitschakeltijden toe te passen in de praktijk?

04-05-2020
THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010
Berekenen van de circuitweerstand in een TT-stelsel

Hiermee kan afhankelijk van de toegepaste beveiliging worden beoordeeld wat de vereiste circuitweerstand is. Ook wordt aangegeven welke stroom door het lichaam zou kunnen gaan lopen afhankelijk van lichaamsweerstand en schoeiselweerstand.

Aardlekbeveiliging meerdere laadpalen

Hoe werkt het aansluiten van meerdere laadpalen op de hoofdverdeler?

Voor een project denken we erover om over te gaan van een TN-stelsel naar een TT-stelsel. Mag dit?

Bij een project dat in uitvoering wordt genomen, hebben we een bestaand gebouw en een uitbreiding naast het bestaande gebouw. In het bestaande gebouw staat de hoofdverdeelinrichting opgesteld. Het betreft een TN-stelsel. De aarding is uitgevoerd als fundatie-aarding. De aardverspreidingsweerstand is...

Aarding, stroomstelsels

Bij het ontwerpen van een installatie moet in eerste instantie een oordeel worden gevormd over de omstandigheden waarin de installatie moet functioneren. Verder is een goede aardingsvoorziening de basis voor een goed functionerende installatie. Oorspronkelijk betekent ‘aarden ’ contact maken met de planeet...

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit onderdeel wordt behandeld de controle op de doeltreffendheid van de beschermingsmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding.

Voedingsbronnen

Bij de voedingsbronnen kan gekeken worden naar de aansluiting op het openbare net of naar voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden of reservedoeleinden.

13-06-2016
THEMA NEN 1010
Overstroombeveiliging in TT-stelsel

Automatische uitschakeling van de voeding is de belangrijkste beschermingsmaatregel tegen indirecte aanraking. In een TT-stelsel kan dit met overstroombeveiliging worden bereikt door toepassing van smeltveiligheden of automaten.

25-01-2016
THEMA NEN 1010
Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen

Elke installatie moet in het belang van de veiligheid worden uitgerust met een aardingsvoorziening. Deze aardingsvoorziening zorgt voor automatische uitschakeling van de voeding bij een defect in de installatie. Bij grotere installaties is het voor een eigenaar van een installatie moeilijk om een eigen...

02-07-2015
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding
Vereiste verspreidingsweerstand berekenen

De volgende beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden moeten worden toegepast: