THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Veiligheidsaarding (PE-verbinding)

Een beschermingsleiding in het verdeelsysteem moet zo zijn ontworpen dat deze bestand is tegen de hoogste thermische en dynamische belastingen die ter plaatse van de installatie kunnen optreden.

Elektrisch isolerende helmen

In de Europese norm voor industriële veiligheidshelmen NEN-EN 397 gaat de eis voor isolerende eigenschappen slechts tot 440 Volt wisselstroom (AC). Sinds mei 2002 is er een speciale Europese norm voor elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties van kracht geworden, de NEN-EN...

Radiofrequente (RF) elektromagnetische straling

Elektromagnetische golven zijn energiedragende fenomenen waarvan de hoeveelheid energie toeneemt met hun frequentie. Met andere woorden: hoe frequenter of korter de golf, des te groter is de energie-inhoud ervan.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Welk elektrisch materieel mag ik in zone 1 toepassen?

Welk elektrisch materieel mag ik in zone 1 toepassen?

12-11-2019
THEMA ATEX
Niet-elektrisch materieel met constructieve veiligheid

In de NEN-EN 13463-5, Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid „c” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met bescherming door constructieveiligheid.

03-06-2016
THEMA ATEX
Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid

Bij de installatie van intrinsiek veilige stroomketens moet voor de installatie worden uitgegaan van een fundamenteel verschillend principe. Vergeleken met alle andere installatietypen is deze bescherming zo ontworpen, dat een gevaarlijk mengsel niet tot ontsteking kan worden gebracht. 

Elektrisch materieel met verhoogde veiligheid

Bij elektrisch materieel met verhoogde veiligheid zijn maatregelen getroffen die met een verhoogde mate van veiligheid ontoelaatbaar hoge temperaturen, vonken en lichtbogen moeten voorkomen in het inwendige of aan delen aan de buitenzijde van het materieel (zie afbeelding). 

03-06-2016
THEMA ATEX
Intrinsiek veilig elektrisch materieel

Een stroomkring is intrinsiek veilig als er geen vonken en thermische effecten zijn die onder vastgelegde proefvoorwaarden de ontsteking van een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen veroorzaken (zie afbeelding).

Veiligheidsvoorzieningen

Er kunnen verschillende redenen zijn om noodstroominstallaties toe te passen, bijvoorbeeld waarborgen van de veiligheid van personen en dieren en/of waarborgen van continuïteit van processen. Vaak worden beide in één adem noodstroominstallaties genoemd, terwijl er technisch gezien grote verschillen kunnen...

04-11-2015
THEMA NEN 1010
Functionele veiligheid

Tegenwoordig is het gebruik van de IEC 61508 en de IEC 61511 die werkt met SIL-klassen (Safety Integrity Level), een noodzaak geworden voor de classificatie van beveiligingssystemen. Het is een toegankelijk systeem dat het relatief eenvoudig maakt om het functionele veiligheidsniveau van een procesinstallatie...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2