THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vervangen gedateerde ls-verdelers

Mogen wij een nieuwe verlichtingsinstallatie aansluiten op een gedateerd verdeelsysteem?

Elektrisch materieel met verhoogde veiligheid

Bij elektrisch materieel met verhoogde veiligheid zijn maatregelen getroffen die met een verhoogde mate van veiligheid ontoelaatbaar hoge temperaturen, vonken en lichtbogen moeten voorkomen in het inwendige of aan delen aan de buitenzijde van het materieel (zie afbeelding). 

03-06-2016
THEMA ATEX
Installatieaspecten van verlichting

Een verlichtingsinstallatie wordt vooral ontworpen op vele lichttechnische aspecten als verlichtingsniveau, kleurhelderheid, contrast en dergelijke. Maar het is ook van belang dat het licht blijft branden. Daarom moet ook naar de elektrotechnische aspecten van de verlichting worden gekeken, bijvoorbeeld:...

Accessoires en verlichting

Het onderwerp accessoires en verlichting betreft voornamelijk (wand)contactdozen voor het aansluiten van meetapparatuur, elektrisch gereedschap, programmers (pc’s) en onderhoud. Tevens is in dit deel van de norm de machineverlichting geregeld. In aanvulling hierop wordt in dit deel van de norm een aantal...

Gehele belasting bestaat uit verlichting

In een bedrijf waar bijna de gehele belasting bestaat uit verlichting, is een stroom in de hoofdleiding gemeten. De installatie en de stroomwaarden van de harmonische componenten hebben in de praktijk geleid tot overbelasting van de kabels en transformator. De leiding was uitgelegd voor de nominale fasestroom....