THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Berekenen van veilige afstand bij vlamboog

De meeste elektrische letsels en de meeste sterfgevallen zijn het gevolg van brandwonden door een vlamboog (arc flash). De vlamboog bedreigt niet alleen de veiligheid van de medewerkers, maar veroorzaakt ook een bedrijfsstilstand (verloren productie- en manuren), rechtszaken, boetes en schade aan apparatuur....

29-03-2017
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
DOSSIER Berekeningen
Vlambooggevarenanalyse

Het verband tussen de vrijkomende energie en de te dragen beschermende kleding. Bron: NFPA 70E. Met onze berekening van veilige afstand bij een vlamboog kunt u zelf de vlamboogenergie op de door u aangegeven afstand van de installatie uitrekenen. In bovenstaande tabel is Cal/cm2 de eenheid voor de vrijkomende...

16-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Gevaren van elektriciteit

Regelmatig gebeuren er ongelukken met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld doordat een persoon een geleider aanraakt waar spanning op staat of doordat kortsluiting wordt gemaakt tussen twee actieve geleiders in een verdeelinrichting.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering