THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hanteren van een werkvergunningssysteem

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben baat bij herkenbare, uniforme veiligheidsinstructies op de verschillende bedrijfsterreinen. Dit geldt in het bijzonder voor de werkvergunningsprocedure. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Werkplek

Medewerkers die werken in een omgeving met een elektrische installatie of met elektrisch materieel staan soms bloot aan gevaren van elektriciteit. Ter voorkoming daarvan stelt de NEN 3140 eisen aan de werkplek en de toegang ertoe.

Werkprocedures bij werk onder spanning

Werk onder spanning is te definiëren als alle werkzaamheden waarbij een persoon:

19-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Werkprocedures
Aanwijzingsformulieren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Aanwijzen, verklaren, uitbesteden en inhuren

Vóór de uitvoering van werkzaamheden moeten de betrokkenen een aantal zaken helder en volgens de regels afspreken en vastleggen. In dit artikel wordt dit personeelsbeleid besproken aan de hand van de eisen in de NEN 3140.

(Elektrotechnische) werkzaamheden in specifieke werkomstandigheden uitvoeren

Elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden die van toepassing zijn in specifieke werkomstandigheden.

Instructie personeel

Installatie-/werkverantwoordelijken, vakbekwame personen en voldoende onderrichte personen moeten periodiek worden geïnstrueerd.  Nadat de training met succes is voltooid, wordt vaak een certificaat of een getuigschrift afgegeven. In het certificaat of getuigschrift staat welke werkzaamheden onder spanning...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Het uitvoeren van procedures bij een werkvergunning

Veel bedrijven gebruiken een werkvergunningssysteem om de veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van niet-operationele bedieningshandelingen te waarborgen.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Bedrijfsvoering
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De eerste vier stappen van een persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid zijn:

17-12-2014
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Risico's en PBM
Werkzaamheden in verschillende ruimten uitvoeren

Naast het werken onder specifieke omstandigheden zijn er ook bepalingen met betrekking tot het werken in specifieke ruimten, zoals:

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2