THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wijzigingen aan bestaande en nieuwe arbeidsmiddelen

Dat machines, al of niet voorzien van CE-markering, moeten voldoen aan de arbowetgeving staat vast. Wijzigingen van arbeidsmiddelen of machines moeten eveneens voldoen aan deze wetgeving. Voor machines of arbeidsmiddelen voorzien van CE-markering geldt daarnaast ook behoud van conformiteit met betrekking...

Wijzigingen in machine die leiden tot CE-markering

Als een gebruiker van een machine (ingrijpende) wijzigingen aan zijn machine  aanbrengt, zou deze als fabrikant kunnen worden aangemerkt en op grond daarvan de machine (opnieuw) van CE-markering moeten voorzien.

Visuele inspectie

De visuele inspectie vormt, naast metingen en beproevingen, een onderdeel van de inspectie. De NEN-EN-IEC 60204-1 eist dat de uitrusting overeenstemt met de technische documentatie.

07-06-2013
ONDERWERP Bestaande machines
Inspectie bestaande niet-CE-machines

Oude machines zijn vaak verweven met de vaste installatie. Hierdoor is de scheiding tussen de vaste elektrische installatieen de machine maar moeilijk te leggen (zie afbeelding hieronder). Is er al een duidelijk machinedeel, dan blijkt dat geheel volgens de NEN 1010 2e druk te zijn opgebouwd.