THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kabels in de wand - Het niet vervangbaar zijn van kabels direct aangebracht in de wand in woningen

Tot enkele jaren geleden gold in NEN 1010 de eis dat leidingen die in wanden of vloeren waren aangebracht, zodanig werden aangelegd dat vervanging mogelijk was. Bij de toepassing van VD-draad is deze vervanging goed mogelijk omdat draden in buizen moeten zijn ondergebracht en wel zodanig dat de draden...

13-10-2016
THEMA NEN 1010
Tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen en in attractieparken (rubriek 740)

Onder tijdelijke elektrische installaties voor constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en in circussen, worden veelal voertuigen of verrijdbare of verplaatsbare constructies verstaan die worden aangesloten op de elektrische installatie. Deze tijdelijke installaties worden...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Verwarmingskabels en ingebouwde verwarmingssystemen (rubriek 753)

In deze rubriek worden de eisen weergegeven die aan de elektrische installaties worden gesteld voor vloer- en plafondverwarming. Deze verwarmingssystemen worden gebruikt als direct verwarmingssysteem en/of als warmteopslagsysteem. Vloerverwarming. De toegepaste systemen moeten zijn beveiligd door toestellen...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Ruimten bestemd voor meting en beproeving met verplaatsbare meetinstrumenten (rubriek 723)

In ruimten voor meting en beproeving wordt vrij intensief met elektrische apparatuur gewerkt. Extra zorg is daarom geboden. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de bescherming tegen indirecte aanraking. Elektrische en elektronische instrumenten met bijbehoren, uitgevoerd volgens klasse II; de zogenoemde...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Elektrolyseruimten (rubriek 724)

In elektrolyseruimten worden chemische vloeistofverbindingen door middel van elektriciteit ontleed in afzonderlijke componenten (zoals gassen) en verkoperd, verchroomd, vernikkeld enzovoort. Hier moet niet alleen rekening worden gehouden met ontploffingsgevaar door agressieve stoffen en dampen, maar...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Ruimten met beperkte toegang bestemd voor bedieningshandelingen en onderhoud (rubriek 729)

In deze rubriek is opgenomen de vrije ruimte die voor schakel- en besturingskasten minimaal aanwezig moet zijn voor het veilig kunnen verrichten van bedieningshandelingen en onderhoud. Laagspanningsruimte. Indien er onbeschermde actieve delen zijn toegepast aan één zijde, moet er voor onderhouds- en...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen (rubriek 754)

Bij deze ruimten zal per situatie moeten worden bekeken welke uitwendige invloeden een rol spelen bij het ontwerp van de installatie. In het algemeen kan worden gesteld dat de temperatuur sterk kan variëren tussen -5  °C en +40 °C en dat personen in deze ruimten vaak in contact staan met aarde. Verder...

28-06-2016
THEMA NEN 1010
Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (rubriek 715)

Hierbij gaat het verlichtingsinstallaties met een wisselspanning van ten hoogste 50 V of een gelijkspanning van ten hoogste 120 V. Met de opkomst van halogeenverlichting zijn er diverse aspecten waar de nodige aandacht aan moet worden geschonken. Halogeenlamp. Alleen de beschermingswijze extra lage spanning...

27-06-2016
THEMA NEN 1010
Verrijdbare of verplaatsbare eenheden (rubriek 717)

Onder verrijdbare of verplaatsbare eenheden worden veelal voertuigen of een verrijdbare of verplaatsbare constructies verstaan. Voorbeelden: wagens voor radio- en/of televisie-uitzendingen, medische diensten, rijdende bibliotheken en brand- en rampenbestrijdingsvoertuigen. Een wagen voor televisieopnames...

27-06-2016
THEMA NEN 1010
Elektrische installaties in caravans en campers (rubriek 721)

In deze rubriek zijn de veiligheidsbepalingen opgenomen voor de elektrische installaties die als vast onderdeel in caravans en campers zijn gemonteerd. De stacaravans, seizoenswoonverblijven en verplaatsbare eenheden  vallen niet onder deze rubriek. In caravans en campers zijn elektrische installaties...

27-06-2016
THEMA NEN 1010