THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Overige metingen

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. Een van de metingen die bij de oplevering van een elektrische installatie moet worden uitgevoerd is het meten van de aansluitingen van enkelpolige schakelaars.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Metingen en beproevingen bij bestaande elektrische installaties

Door middel van metingen en beproevingen wordt vastgesteld:

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Isolatieweerstand van installaties meten

Een van de belangrijkste metingen in de elektrische installatie is de isolatieweerstandsmeting.

Metingen bij automatische uitschakeling van voeding

In dit artikel wordt de controle op de doeltreffendheid van de beschermingmaatregelen tegen indirecte aanraking door automatische uitschakeling van de voeding behandeld.

22-06-2016
THEMA NEN 3140
Is het toegestaan om over een voedingskabel heen te bouwen?

Voor een klant dienen wij een voedingskabel door de grond aan te leggen bij een gebouw dat in de toekomst nog kan worden uitgebreid. De voorkeurspositie voor de kabel ligt zodanig dat het uit te breiden deel van het gebouw later over de voedingskabel zal worden heen gebouwd. Mag dit volgens de geldende...

Het installatiemateriaal beschikt niet altijd over montageplaten, is dat verplicht of niet?

Een klant van ons heeft een woning uit de jaren 30. In dit pand is een opbouw installatie aanwezig maar met de leidingen in de muur. Voor de helft heeft het installatiemateriaal wel en geen montageplaten. Is dit wel of niet verplicht?

Elektrische installatie in een hotel

In een hotel is 4 jaar geleden een elektrische installatie die 4 jaar aangelegd. De installatie voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Elektrische installatie in een fabriek

De elektrische installatie is 7 jaar geleden aangelegd in een fabriek met zware industrie. De installatie voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Het inspectierapport

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie. Hierbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp...

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Elektrische installatie in een school

De elektrische installatie die 32 jaar geleden is aangelegd in een school, voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

18-12-2014
THEMA NEN 3140