THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Elektrische installatie in een kledingwinkel

In een kledingwinkel is 6 jaar geleden een elektrische installatie aangelegd. Deze voldoet aan de NEN 1010:2003. 

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Elektrische installatie in een slagerij

In een slagerij is 21 jaar geleden een elektrische installatie aangelegd. Deze voldoet aan de NEN 1010 van aanleg.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Checklists voor het inspecteren en het meten van een elektrische installatie in woningen

Bij het inspecteren van elektrische installaties in verschillende ruimten dient men een aantal eisen in de gaten te houden. Hieronder kunt u checklists downloaden voor het inspecteren en meten van elektrische installaties in verschillende ruimten.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Checklist elektrische installatie in medisch gebruikte ruimten

Download hier de checklists voor het inspecteren en het meten van een elektrische installatie in medisch gebruikte ruimten.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Checklists elektrische installatie in overige gebieden

Download hier de checklists voor het inspecteren en het meten van een elektrische installatie in overige gebieden.

18-12-2014
THEMA NEN 3140
Model inspectierapport elektrische installatie

In het inspectierapport worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde inspectie van de elektrische installatie waarbij is nagegaan of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties", rekening houdend met de op het moment van ontwerp...

17-12-2014
THEMA NEN 3140
Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140

Hoe metingen moeten worden uitgevoerd volgens de NEN 3140 wordt hierna nader toegelicht.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
Veilig metingen uitvoeren

De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ontwikkelt internationale normen voor onder andere de veiligheid van elektrische apparatuur voor metingen, controles en laboratoriumgebruik.

17-12-2014
THEMA NEN 3140
Elektrotechnische installaties beheren en inspecteren

Met een inspectie zijn fouten en gebreken in de elektrische installatie op te sporen die bij de aanpassing of het gebruik zijn ontstaan. Bovendien zijn met de inspectie verouderingsverschijnselen te lokaliseren die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de installatie. 

17-12-2014
THEMA NEN 3140
Meetfouten

Geen enkel meetinstrument werkt helemaal foutloos. Daarbij doet het er niet toe welke grootheid gemeten wordt. Ook bij elektrische grootheden houden we rekening met allerlei meetfouten.

17-12-2014
THEMA NEN 3140