THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kan er in specifieke gevallen ontheffing worden ontleend door de Inspectie SZW voor de verplichtingen die voortkomen uit NEN 3140?

Kan het zijn dat in specifieke gevallen ontheffing wordt verleend door de Inspectie SZW voor de verplichtingen zoals die voortkomen uit NEN 3140? Mag ik bijvoorbeeld, met toestemming van de Inspectie SZW, onder spanning werken? 

Hoe moet een betrouwbare inspectie worden uitgevoerd en gedocumenteerd?

We hebben te maken met een samenstel van verschillende motoren die samen één machine vormen, en die worden gevoed en aangestuurd vanuit een centrale kast. Hoe moet een betrouwbare inspectie worden uitgevoerd en hoe moet die worden gedocumenteerd? 

07-11-2011
THEMA NEN 3140