THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Data-apparatuur

Bij het meten van de weerstand van de beschermingsleiding moet de meting twee keer worden uitgevoerd door de stekker (contactstop) om te draaien. Sommige meetapparaten doen dit automatisch. Let op dat de sonde goed is aangesloten in verband met overgangsweerstanden. Zoals al vermeld kan data-apparatuur...

Klasse-II-veiligheids- en beschermingstransformatoren

Natuurlijk gelden hier ook de aandachtspunten voor de normale klasse-II apparaten. Ook bij deze transformatoren is het van belang dat er voldoende isolatie tussen de wikkelingen aanwezig is. Dit kan gemeten worden door de sonde te verbinden met de kortgesloten secundaire wikkeling.

Klasse-I-kabelhaspels en verlengsnoeren

Zowel voor de visuele controle als voor de metingen moet de kabel volledig worden uitgerold. Let op beschadigingen en eventuele vervormingen of knikken van de kabel. Bij klasse-I-kabelhaspels mag er bij een defect een nieuwe stekker (contactstop) aan de kabel worden gemonteerd. Voorwaarde is wel dat...

Metingen verplaatsbare apparatuur uitvoeren

De periodieke controle van apparatuur is een preventieve maatregel. Doel is het tijdig constateren van afwijkingen, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Klasse-II-apparaten met beschermingsleiding

Er zijn een aantal apparaten die klasse-II zijn en toch een beschermingsleiding hebben. Deze apparaten zijn dus voorzien van een randaardestekker (tweepolige contactstop met  beschermingscontact). Deze apparaten hebben meestal een volledige kunststof behuizing. De beschermingsleiding is in dit geval...

Doel van inspectie van verplaatsbare apparatuur

De periodieke controle  van apparatuur is een preventieve maatregel. Deze heeft het tijdig constateren van afwijkingen tot doel, zodat het gebruik van de apparatuur niet wordt belemmerd en er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Klassenindeling van elektrische apparatuur bepalen

Elektrische apparaten worden ingedeeld in vier klassen, volgens de wijze van bescherming tegen elektrische schok:

Klasse-I-verplaatsbare bouwaansluitingen

Functionele beproeving De controles zijn gelijk aan die van de kabelhaspels. Nu moeten echter ook de aardlekschakelaars worden getest. Alle contactdozen achter beveiligingen tot en met 35 A moeten achter een 30 mA aardlekschakelaar zitten. De contactdozen achter beveiligingen boven de 35 A moeten achter...

Inspectie verplaatsbare apparatuur rapporteren

In de NEN 3140 is opgenomen dat de elektrische arbeidsmiddelen aantoonbaar moeten zijn goedgekeurd voor gebruik. Vaak volstaat het aanbrengen van een sticker op het elektrische arbeidsmiddel met de datum van de volgende inspectie.

Metingen aan machines en apparatuur

In veel situaties zijn juist de aangesloten verbruikers zoals machines en verplaatsbare apparatuur de oorzaak van brandgevaarlijke en levensgevaarlijke situaties. Daarom is een periodieke controle ervan verstandig.