THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bedrading en bekabeling

Elektrische leidingen moeten zo worden gekozen dat ze bestand zijn tegen zowel de mechanische als elektrische belasting die geldt onder de gebruiksomstandigheden. De NEN-EN-IEC 60204-1 sluit hierbij alleen de integrale bedradingen van samenstellen uit, wanneer die zijn geproduceerd en beproefd volgens...

Elektromotoren en bijbehorende uitrusting

Elektromotoren zijn al sinds jaren een standaardartikel in industriële installaties geworden. Het is daarom niet verwonderlijk dat de NEN-EN-IEC 60204-1 voor dit onderwerp naar normen op dit gebied verwijst. De verwijzing is met name naar de IEC 60034- en 60072-serie.

Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking

Bij de beveiliging tegen elektrisch aanrakingsgevaar en daarmee kans op schokgevaar zijn er drie hoofdelementen waarmee rekening moet worden gehouden: 1. directe aanraking; 2. indirecte aanraking; 3. spanningsversleping.

Verminderen van het risico op beknelling

Stel dat uit de risico-inventarisatie of -beoordeling naar voren is gekomen dat de toelaatbare opening voor veilige handmatige invoer van plaatstrippen te groot is, waardoor het risico op beknelling ontstaat. De methodiek voor het bepalen van een toelaatbare opening in een afscherming (van bijvoorbeeld...

Het plaatsen van een lichtscherm

Stel dat uit de risicobeoordeling is vast te komen staan dat het aanbrengen van een lichtscherm een adequate beveiliging zou kunnen vormen. De plaatsing van het scherm is op een aantal manieren mogelijk, zoals in de afbeelding is te zien. Lichtschermen hoeven niet noodzakelijk loodrecht op de bewegingsrichting...

Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningen

In de onderdelen over afschermen en beveiligen is aan de orde gekomen waarop gelet moet worden voordat men tot daadwerkelijke plaatsing overgaat. In de praktijk blijken desondanks enkele factoren het beoogde resultaat negatief te beïnvloeden.

Schakelaars

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

Faalkansen kwantificeren, PL-classificatie

Door de komst van de opvolger van de EN 954-1, de EN-ISO 13849-1 (en de IEC 62061) heeft de indeling in categorieën plaatsgemaakt voor Performance Level (PL) of Safety Integrity Level (SIL). De SIL-classificatie (SIL 1, 2, 3 of 4) komt voort uit de procesindustrie en is met de invoering van IEC 62061...

Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking

Bij de realisatie van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen worden zogenoemde basisprincipes en bewezen technieken toegepast om de betrouwbaarheid te vergroten. Deze begrippen zijn ingevoerd om betere invulling te geven aan het ‘vakkundig ontwerpen, bouwen en inbouwen’ van dergelijke systemen.

Accessoires en verlichting

Het onderwerp accessoires en verlichting betreft voornamelijk (wand)contactdozen voor het aansluiten van meetapparatuur, elektrisch gereedschap, programmers (pc’s) en onderhoud. Tevens is in dit deel van de norm de machineverlichting geregeld. In aanvulling hierop wordt in dit deel van de norm een aantal...