THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wanneer moet ik de kortsluitvastheid testen?

Kortsluitvastheid moet worden geverifieerd indien:

De kruip- en luchtwegen

De test op lucht- en kruipwegen is meer een controle van de constructie van het verdeelsysteem.

Diëlektrische eigenschappen

De stroomketens in een verdeelsysteem moeten bestand zijn tegen tijdelijke overspanningen en tegen kortstondige piekspanningen (transiënte spanningen).

Welke gegevens moeten worden verstrekt?

Bij een verdeelsysteem dient men een minimale hoeveelheid gegevens te verschaffen, die op het in de kast bevestigde typeschild of in de bijgeleverde technische informatie moeten worden vermeld.