THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Achtergronden bij besturing van beveiligingsinrichtingen

Bepaalde besturingen in een machine regelen de primaire veiligheid van een arbeidsmiddel of machine. Voor deze besturingen voor bijvoorbeeld noodstop, vergrendeling van een toegangsdeur of regeling van veiligheidskleppen moeten betrouwbare componenten of systemen worden gebruikt.

Functie beveiligingsinrichtingen

Hier komen de functies van beveiligingsinrichtingen bediening, noodstop en tweehandenbediening aan de orde. Ook gaan we in op de inloopbeveiliging, die in feite op de start/stop-cyclus of het noodstopcircuit ingrijpt.

Eisen aan beveiligingsinrichting

Alle eisen die aan het ontwerp moet worden gesteld, inclusief de eisen vanuit de wet, vormen de basis om de beveiligingsinrichting op te bouwen. Wanneer het om een nieuwe machine gaat, zullen deze eisen vanuit de Machinerichtlijn worden aangegeven. Voor een ontwerp van een beveiligingsinrichting op een...

Elektromotoren en bijbehorende uitrusting

Elektromotoren zijn al sinds jaren een standaardartikel in industriële installaties geworden. Het is daarom niet verwonderlijk dat de NEN-EN-IEC 60204-1 voor dit onderwerp naar normen op dit gebied verwijst. De verwijzing is met name naar de IEC 60034- en 60072-serie.

Beveiliging tegen directe en indirecte aanraking

Bij de beveiliging tegen elektrisch aanrakingsgevaar en daarmee kans op schokgevaar zijn er drie hoofdelementen waarmee rekening moet worden gehouden: 1. directe aanraking; 2. indirecte aanraking; 3. spanningsversleping.

Het plaatsen van een lichtscherm

Stel dat uit de risicobeoordeling is vast te komen staan dat het aanbrengen van een lichtscherm een adequate beveiliging zou kunnen vormen. De plaatsing van het scherm is op een aantal manieren mogelijk, zoals in de afbeelding is te zien. Lichtschermen hoeven niet noodzakelijk loodrecht op de bewegingsrichting...

Valkuilen bij beveiligingsvoorzieningen

In de onderdelen over afschermen en beveiligen is aan de orde gekomen waarop gelet moet worden voordat men tot daadwerkelijke plaatsing overgaat. In de praktijk blijken desondanks enkele factoren het beoogde resultaat negatief te beïnvloeden.

Betrouwbaarheid, redundantie en bewaking

Bij de realisatie van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen worden zogenoemde basisprincipes en bewezen technieken toegepast om de betrouwbaarheid te vergroten. Deze begrippen zijn ingevoerd om betere invulling te geven aan het ‘vakkundig ontwerpen, bouwen en inbouwen’ van dergelijke systemen.

Bepalen van Iz (tabel)

Stel, dat voor een bepaalde situatie de benodigde IZ in relatie met de beveiliging is bepaald (IZ(nodig)). Er moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met twee reductiefactoren in verband met een afwijkende omgevingstemperatuur en meerdere kabels bij elkaar.

Bouwvormen

Een ongeval, een kortsluiting, het werken aan elektrische installaties die onder spanning staan, brengt allerlei risico’s met zich mee. Het beveiligen tegen een sluiting in een installatie is een belangrijke voorwaarde voor de beveiliging van de gebruikers. Om al deze risico’s zoveel mogelijk te beperken...