THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Elektrische installaties en elektrisch materieel

Een elektrische vonk ontstaat als een stroomvoerend circuit dat wordt onderbroken. Een elektrische vonk kan ook ontstaan als twee geleiders van verschillende potentiaal zo dicht bij elkaar worden gebracht, dat de isolatiewaarde of doorslagveldsterkte van de lucht tussen de geleiders wordt overschreden...

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Elektromagnetische straling

Sterk gefocaliseerde stralen in het optisch-spectrale gebied of laserstraling kunnen een bron van ontsteking zijn, wanneer als gevolg van energie-absorptie door ofwel een oppervlak (bijvoorbeeld poederoppervlak) ofwel door in een gasmedium rondzwevende partikels dermate worden opgewarmd dat ze als ontstekingskernen...

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Normen met betrekking tot ATEX 153

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de normen met betrekking tot ATEX 153. En daarnaast ook een korte samenvatting van die normen.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Wetgeving ATEX
Ioniserende straling

Onder ioniserende straling worden de elektromagnetische of corpusculaire stralen verstaan, die in staat zijn ionenvorming te veroorzaken. Ze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld UV-stralers, röntgenapparatuur, lasers, radioactieve stoffen, deeltjesversnellers of kernreactoren.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen
Adiabatische compressie en schokgolven

Wanneer een systeem verandert wat uit een groot aantal deeltjes bestaat, zal in het algemeen de energie van het systeem veranderen.

22-11-2019
THEMA ATEX
ONDERWERP Ontstekingsbronnen