THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij de bepaling van de plaats en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen moet worden gekeken naar:

NEN 1010 en Power Quality

De NEN 1010 wordt veel gebruikt bij het ontwerpen van een installatie (ontwerprichtlijn), terwijl Power Quality-aspecten vooral naar voren komen bij aanpassingen aan een installatie (vanwege problemen door een verkeerd ontwerp). 

03-02-2012
Bouwvormen

Een ongeval, een kortsluiting, het werken aan elektrische installaties die onder spanning staan, brengt allerlei risico’s met zich mee. Het beveiligen tegen een sluiting in een installatie is een belangrijke voorwaarde voor de beveiliging van de gebruikers. Om al deze risico’s zoveel mogelijk te beperken...

De kruip- en luchtwegen

De test op lucht- en kruipwegen is meer een controle van de constructie van het verdeelsysteem.

Routineproeven

Routineproeven worden door de assembleur van het verdeelsysteem uitgevoerd om eventuele materiaal- of assemblagefouten op te sporen. Het beste kan voor de routinebeproeving een checklist worden voorbereid zodat de routinetesten puntsgewijs kunnen worden afgehandeld.

03-01-2012
ONDERWERP Eindtest
Diëlektrische eigenschappen

De stroomketens in een verdeelsysteem moeten bestand zijn tegen tijdelijke overspanningen en tegen kortstondige piekspanningen (transiënte spanningen).

Invloeden van omgeving

De belangrijkste invloeden vanuit de omgeving zijn:

Stroomstelsels

De meest gebruikte stroomstelsels zijn resp. TN-S-, TN-CS-, TT- en het IT-stelsel. Voor deze stelsels zullen de diverse aspecten kort worden toegelicht. De nadruk zal hierbij liggen op de EMC-aspecten. Bij dit stelsel is de persoonsbeveiliging goed te realiseren. Het aardfoutcircuit is geheel opgebouwd...

Kortsluitstromen

Voor het nauwkeurig berekenen van mogelijk optredende kortsluitstromen moet eigenlijk de systematiek van de ‘symmetrische componenten’ worden toegepast.

Aardingssysteem

Het aardingssysteem is een zeer belangrijke factor in de bestrijding van EMC-problemen. Beschreven zal worden:

23-12-2011
DOSSIER Aarding