THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Explosie-effecten

Er zijn diverse oorzaken van explosieschade en daardoor ook uiteenlopende gevolgen van explosies. De explosie-risico's worden aan de hand van twaalf beeldende voorbeelden in kaart gevracht.

02-12-2011
THEMA ATEX
ONDERWERP Explosies
Gevarenbronnen bij gassen

Een ontplofbare gasatmosfeer kan slechts bestaan als er een brandbaar gas of brandbare damp aanwezig is in combinatie met lucht.

17-11-2011
THEMA ATEX
Oplossingen voor Dips

Er zijn verschillende manieren om problemen met dips te voorkomen op diverse niveaus in de installatie of het voedende net. Wel zijn hieraan soms hoge kosten verbonden. De afbeelding oplossingen voor dips op diverse niveaus met een kostenindicatie geeft schematisch aan op welke niveaus oplossingen gekozen...

18-10-2011
ONDERWERP Dips
Oplossingen voor harmonischen

Natuurlijk zijn er ook voor harmonische spanningen en stromen oplossingen te bedenken. Een logische oplossing is er rekening mee houden. Zo kan bijvoorbeeld de keuze van de leidingdoorsnede mede bepaald worden door de aanwezigheid van 3e harmonische stromen. De 3e harmonische stromen worden niet beperkt,...

14-07-2011
ONDERWERP Harmonischen
ABCDEF-classificatie

Klachten bij klanten leiden tot een toenemend aantal rechtszaken. Het is dan noodzakelijk om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de aangeboden spanning. Daarom groeit de behoefte aan metingen in het elektriciteitsnetwerk.

Eisen aan de installatie

Een andere ontwikkeling op het gebied van meten en analyseren is de aanpassing van de Netcode en de NEN EN 50160. Internationaal lopen er diverse discussies over mogelijke aanpassingen. Deze worden gestimuleerd door de ERGEG, het Europese samenwerkingsverband van de Europese toezichthouders.

28-06-2011
Introductie Power Quality

Hier wordt eerst een definitie van power quality gegeven en wordt het huidige niveau van de diverse spanningskenmerken aangegeven. Daarna wordt gewezen op de interactie tussen stroom en spanning, die als basis moet dienen bij de verdeling van verantwoordelijkheden.

Randvoorwaarden voor aansluitpunt

Er zijn nog te weinig normen en richtlijnen voor de mogelijke stromen op het aansluitpunt. Voor het aansluiten van toestellen op een installatie is een standaardprocedure te doorlopen. Daarnaast zijn er twee bijzondere situaties mogelijk die een afzonderlijke afweging vereisen. Beide worden hieronder...

Verantwoordelijkheden

Voor de goede werking van apparatuur bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid die in principe bij drie partijen ligt: de fabrikant, de netbeheerder en de gebruiker van het toestel. De fabrikant moet de toestellen zo maken, dat ze binnen de ‘normale’ spanningskenmerken functioneren. De netbeheerder moet...

Normen voor toestellen

Er is vaak een grote interactie tussen stroom en spanning. Het is onzinnig om eisen te stellen aan de spanningskwaliteit zonder eisen te stellen aan de stroomkwaliteit. Voor de toestellen zijn er IEC-normen in de reeks van de IEC 61000.