THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Oplossingen voor flikker

Spanningveranderingen en het aantal en de vorm ervan worden veroorzaakt door de (inschakel)stroom, de netimpedantie, het aantal schakelingen en de vormfactor, ofwel de manier waarop stroom varieert. De hinder als gevolg van de snelle spanningsvariatie (de variatie in verlichtingsniveau) kan onder meer...

Problemen met het spanningsniveau

Het spanningsniveau is een belangrijk kwaliteitskenmerk van de spanning. Ongeveer 20 jaar geleden werd de nominale spanning verhoogd van 220 V naar de Europese standaard van 230 V. Uiteraard kan deze nominale spanning op geen enkel aansluitpunt constant worden geleverd. De spanning wordt immers voortdurend...

Probleem Transiënten

Transiënten zijn grote spanningsveranderingen in een heel kort tijdsbestek. Ze kunnen ontstaan door sluitingen in het net, schakelacties of bliksemontladingen. Transiënten kunnen apparatuur beschadigen waardoor processen worden verstoord of zelfs compleet stil vallen. 

Oplossingen voor asymmetrie

De oplossing om de asymmetrie in de spanning te verkleinen is: de stromen in de fasegeleiders gelijk houden. Dat betekent dus in principe de belasting gelijk over de fasen verdelen. In feite is dit de eenvoudigste oplossing, maar deze is niet altijd mogelijk. De volgende oplossingen kunnen dan uitkomst...

Wat houdt de onderhoudsprocedure van een elektrische installatie in?

Alle te volgen onderhoudsprocedures moeten zijn goedgekeurd door de installatie- en werkverantwoordelijke. Wanneer aan de elektrische installatie onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moeten duidelijk het desbetreffende installatiedeel zijn aangegeven en de medewerker die verantwoordelijk is voor...

Overzicht coronagerelateerde artikelen op Installatie Journaal

Op Installatie Journaal.nl zijn verschillende artikelen gepubliceerd over de installatiebranche in coronatijd. Hieronder treft u een overzicht van de tot nu verschenen artikelen:

THEMA NEN 1010
DOSSIER Corona