THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Schakelen en scheiden

Voedingskabel van zestig meter naar kast met nulspanningsautomaat  De railkast behoeft niet achter de nulspanningsbeveiliging als op een andere manier er voor gezorgd wordt dat er na spanningsuitval en terugkomen van de spanning geen gevaarlijke situaties ontstaan of teveel vermogen gelijktijdig wordt...

THEMA NEN 1010
Overig

De installatie moet voldoen aan de voorschriften die van toepassing waren ten tijde van aanleg van de installatie. Indien men een installatie heeft van bijvoorbeeld 1975 dan zal deze moeten voldoen aan de NEN 1010 2e druk 1962. Hierin was geen centraal aardpunt vereist, dit is vanaf 1985 3e druk van...

THEMA NEN 1010
ONDERWERP Wetgeving NEN 1010