THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Klasse-II-apparaten met beschermingsleiding

Er zijn een aantal apparaten die klasse-II zijn en toch een beschermingsleiding hebben. Deze apparaten zijn dus voorzien van een randaardestekker (tweepolige contactstop met  beschermingscontact). Deze apparaten hebben meestal een volledige kunststof behuizing. De beschermingsleiding is in dit geval...

Klasse-I-verplaatsbare bouwaansluitingen

Functionele beproeving De controles zijn gelijk aan die van de kabelhaspels. Nu moeten echter ook de aardlekschakelaars worden getest. Alle contactdozen achter beveiligingen tot en met 35 A moeten achter een 30 mA aardlekschakelaar zitten. De contactdozen achter beveiligingen boven de 35 A moeten achter...

Bedrading met fundamentele isolatie en metalen geleidende constructiedelen in schakelkasten

Een veel gehoorde opmerking in de praktijk: kunststof kabelkokers in schakelkasten mogen niet met metalen schroeven in de kast worden bevestigd. Er zouden geïsoleerde schroeven of popnagels gebruikt moeten worden. Deze opmerking is niet correct.

25-10-2017
Inbouw van overspanningsafleiders in schakel- en verdeelsystemen

In de laatste versie van de NEN 1010:2015 is hoofdstuk 44, beveiliging tegen overspanning, niet langer informatief, maar normatief geworden.

Aarden in laagspanningsnetten

De netbeheerder moet aangeven of hij een aardingsvoorziening aanbiedt. In de Netcode is de volgende tekst opgenomen: ‘De netbeheerder bepaalt of het distributienet, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties...

Overspanningen door het schakelen van condensatoren

Het optreden van transiënte overspanningen door het schakelen van condensatoren komt regelmatig voor. In deze case zullen diverse vormen van overspanning worden toegelicht.

Storingen door sluitingen in het MS-net

Een industrie is direct aangesloten op een 10 kV- onderstation, zoals geschetst in de afbeelding hieronder. Door sluitingen in het MS-net (de andere twintig afgaande velden) heeft het bedrijf al een aantal storingen gehad.

14-02-2017
ONDERWERP Dips
Leidingberekening en harmonischen

Het berekenen van de benodigde leidingdoorsnede is een berekening met vele variabelen zoals de omgevingstemperatuur, de ligging, het aantal kabels bij elkaar en het aantal belaste aders. Bij het aantal belaste aders speelt vooral de 3e harmonische componenten in de stroom een belangrijke rol. In deze...

24-01-2017
ONDERWERP Harmonischen
Veelvoorkomende problemen met interne bedrading

Dit praktijkvoorbeeld behandelt veelvoorkomende problemen met interne bedrading.

Andere voorbeelden van zwakke netwerken

Andere praktijkvoorbeelden van installaties bevatten slechts twee voorbeelden van zwakke netwerken. In dit onderdeel wordt nog een aantal voorbeelden gegeven.

19-01-2017
ONDERWERP Zwakke netten