THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Om werknemers te beschermen tegen gas- en stofexplosies, moet de werkgever een goed inzicht hebben in de mogelijke gevaren voor explosieve atmosferen in zijn bedrijf. Dit inzicht wordt vertaald in goede maatregelen om explosies te voorkomen en explosiegevolgen te beperken.

03-06-2016
THEMA ATEX
Onderhoud en controle

Bij langdurig gebruik binnen een gevaarlijk gebied moet de goede staat van de installatie worden gewaarborgd door vakkundig onderhoud. Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderhoud kan preventief zijn: het wordt dan regelmatig uitgevoerd om storing...

03-06-2016
THEMA ATEX
Documentatie elektrische installaties

Het is van belang dat van de elektrische installatie voldoende documentatie aanwezig is. Uit de documentatie moet blijken dat de installatie voldoet aan:

03-06-2016
THEMA ATEX
Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Onderhoud omvat de reparatie, het onderhoud en de inspectie alsmede de keuring. Vóór aanvang van onderhoudswerkzaamheden dienen alle betrokkenen op de hoogte te worden gesteld en moet er vergunning voor de werkzaamheden worden verleend.

03-06-2016
THEMA ATEX
Werkplek met ontploffingsgevaar

Werken op of nabij plaatsen met explosiegevaar kan risicovol zijn. Daarom kunnen werkzaamheden die niet onder normale gebruiksomstandigheden van de installatie worden gerekend, zoals onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, leiden tot hogere explosierisico's. Dat geldt ook voor werkzaamheden die in combinatie...

03-06-2016
THEMA ATEX
Bepalen van de inspectiefrequentie

De inspectiefrequentie van de bestaande en nieuwe elektrische installatie die binnen het explosiegevaarlijke gebied is gesitueerd, moet worden bepaald door de NEN-EN-IEC 60079-17. De inspectiefrequentie van de bestaande elektrische installatie die buiten het explosiegevaarlijke gebied is gesitueerd,...

03-06-2016
THEMA ATEX
Inspectiemethoden

Minimaal dienen alle installatiedelen visueel te worden geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten moet een voorlopige inspectiefrequentie worden vastgesteld. De inspectiemethode voor nieuwe elektrische installaties is in het onderstaande schema samengevat. Inspectiemethode voor nieuwe elektrische...

03-06-2016
THEMA ATEX
Vakbekwame medewerkers

Medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten onderricht of vakbekwaam zijn. Zij moeten zijn voorzien van en werken met deugdelijke gereedschappen, meet- en beproevingstoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen die in goede toestand worden gehouden. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Inspectie door metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6

Door metingen wordt onder meer vastgesteld of de installatie met betrekking tot foutbescherming in een goede staat verkeert en/of de belasting van de installatie voldoet aan de eisen die aan een brandveilige en doelmatige installatie worden gesteld. Voor zover van toepassing kunnen onder meer de onderstaande...

03-06-2016
THEMA ATEX
Niet-plaatsgebonden elektrisch materieel

In onderstaande tabel zijn voor de diverse klassen toestellen de metingen opgenomen die moeten worden uitgevoerd. Metingen voor de toestelklassen. * In het Engels: safety extra low voltage (SELV-keten). Klasse I-toestellen zijn bestemd om verbonden te worden met de beschermingsleiding. Bij zulke toestellen...

03-06-2016
THEMA ATEX
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4