THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aarden voor statische elektriciteit

Statische elektriciteit is, met betrekking tot aarding, een apart geval. In een procesinstallatie met een vaste opstelling is het voldoende om alle systeemdelen (maar dan ook alle!) onderling en met aarde te verbinden om elektrostatische oplading te voorkomen. Als het personeel dan ook nog veiligheidsschoenen...

21-02-2020
DOSSIER Aarding
Kabelmantels afmonteren in de praktijk

Een van de meest voorkomende manieren in de praktijk om kabelmantels te aarden aan een apparaatkast, is met een aardstrip in de kast.

21-05-2019
Stoorstromen omleiden

Veel EMC-problemen ontstaan doordat lange kabels of losse aardingsstructuren gemakkelijk storingen oppikken en stoorstromen naar gevoelige elektronica voeren.

31-03-2017
Overspanningen door het schakelen van condensatoren

Het optreden van transiënte overspanningen door het schakelen van condensatoren komt regelmatig voor. In deze case zullen diverse vormen van overspanning worden toegelicht.

EMC en coördinatie

Bij het coördineren van de kwaliteitsniveaus zal niet alleen naar het compatibiliteitsniveau worden gekeken, maar ook naar het zogeheten planningsniveau. Het planningsniveau is het niveau van een kwaliteitsparameter dat direct na het in gebruik nemen van een net aanwezig is: het net is ontworpen met...

Aarding, stroomstelsels

Bij het ontwerpen van een installatie moet in eerste instantie een oordeel worden gevormd over de omstandigheden waarin de installatie moet functioneren. Verder is een goede aardingsvoorziening de basis voor een goed functionerende installatie. Oorspronkelijk betekent ‘aarden ’ contact maken met de planeet...

Kabels en aanleg: bescherming door stalen kabeldraagsystemen

De meeste kabeldraagsystemen zijn niet gemaakt van aluminium maar van plaatstaal. Het belangrijke verschil met aluminium is dat plaatstaal een magnetisch materiaal is. Dat wil zeggen dat de weerstand voor de magnetische veldlijnen lager is: het magnetische veld zal ‘liever’ via het metaal lopen dan door...

14-06-2016
Eenpuntsaarding

In dit onderdeel van de kennisbank wordt besproken hoe EMC-correcte aardingssystemen, zoals meerpuntsaarding en hybride aarding, werken. Er wordt ingegaan op het verouderde concept van eenpuntsaarding (steraarde, systeem met centraal aardpunt).

06-06-2016
DOSSIER Aarding
Kabels en aanleg: bescherming door aluminium kabelgoten

In de installatiepraktijk zijn buizen voor bescherming van kabels lastig toe te passen. Meestal worden er wel kabeldraagsystemen gebruikt, zoals kabelgoten en kabelladders. Als zij op de juiste wijze worden aangelegd, dragen deze kabelgoten in hoge mate bij aan de EMC-kwaliteit van de installatie. Hieronder...

09-03-2016
Kabels en aanleg: buizen voor bescherming van kabels

Buizen bieden optimale bescherming van kabels. Het EMC-gedrag van buizen wordt besproken in dit onderdeel van de kennisbank.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4