THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Interpretatieverschillen inzake de clausule elektrische installatie in een polis brandverzekering

Meningsverschillen en zelfs civiele procedures tussen de verzekeraar en de verzekerde ontstaan vaak door interpretatieverschillen over de uitleg van de polisvoorwaarden van de brandverzekeringen en de daarbij behorende verzekeringsclausule NEN 1010.

20-06-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Aanvulling NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties

Hier wordt een aanvulling voor geschreven.

Bindende regels van de Europese Unie

De Europese verordeningen, richtlijnen en beschikkingen zijn bindend en hebben voorrang op het nationale recht van de lidstaten. Enkele uitzonderingen daar gelaten, mag Nederland als lidstaat nooit handelen in strijd met deze Europese regels. Daarentegen zijn Europese aanbevelingen en adviezen niet bindend....

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Arbowetgeving

Sinds 1 juli 1997 vormen het Arbobesluit en de Arboregeling (Arbeidsomstandighedenregeling), de regelgeving die op de Arbowet is gebaseerd. Door de introductie van het Arbobesluit en de Arboregeling zijn P-bladen vervangen door Arbocatalogi en Arbo-Informatiebladen.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
NEN 3140

De NEN 3140 omvat de eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische laagspanningsinstallaties. Ook zijn deze normen van toepassing op het gebruik, onderhoud en beheer van elektrische arbeidsmiddelen.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
CE-markering

De Europese Unie ontwikkelt richtlijnen om de nationale wetten van de lidstaten te harmoniseren . Dit is bevorderlijk voor het vrije handelsverkeer. Op producten die voldoen aan alle relevante richtlijn(en) moeten de letters CE (Conformité Européenne ) worden gezet: de CE-markering.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
ATEX richtlijnen

Artikel 16 van de Arbowet geeft de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere arboregels te stellen. Dit artikel vormt de basis voor het Arbobesluit. Het gaat dan vooral om de implementatie van Europese richtlijnen, zoals ATEX-richtlijnen.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Normalisatie

Bij normalisatie is er sprake van zelfregulering in plaats van overheidsregulering. Er worden normen en richtlijnen opgesteld voor de standaardisatie van producten en processen. Die hebben geen kracht van wet en hun toepassing is vrijwillig.

21-03-2016
THEMA NEN 3140
ONDERWERP Wetgeving NEN 3140
Functionele veiligheid

Tegenwoordig is het gebruik van de IEC 61508 en de IEC 61511 die werkt met SIL-klassen (Safety Integrity Level), een noodzaak geworden voor de classificatie van beveiligingssystemen. Het is een toegankelijk systeem dat het relatief eenvoudig maakt om het functionele veiligheidsniveau van een procesinstallatie...

Heeft demping van kabel invloed op de kA waarde van de kast?

Nu we de kapstroom hebben van de smeltpatroon van 15kA moet ik de kast uitlijnen op die waarde of heeft de demping van de kabel ook nog invloed. Als ik logisch redeneer gaat de smeltveiligheid eruit bij 15kA dus dan zal de kabellengte geen invloed hebben op de kA waarde van de kast. Of mag ik de demping...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2