THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Thermografie van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij controles of inspecties van schakel- en verdeelinrichtingen wordt frequent gebruikgemaakt van een thermografische camera. Op voorhand kan gesteld worden dat dit nuttig is, maar de inspecteur moet wel goed weten wat hij doet.

Verificatie van de temperatuurstijging

Deze verificatie van de temperatuurstijging wordt uitgevoerd op een verdeelsysteem onder normale omstandigheden, om te controleren of de temperatuursverhogingen, opgegeven in Kelvin (K), binnen aanvaardbare grenzen blijven.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

EMC-testen zijn alleen noodzakelijk als ingebouwde elektronische apparatuur niet door de fabrikant op EMC getest is.

26-09-2013
EMC
Een defecte component vervangen

Indien een component wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld omdat een component defect is, kunnen er twee situaties optreden:

Materiaaleigenschappen

Bij het testen van de materiaaleigenschappen wordt beoordeeld of de toegepaste materialen degelijk genoeg zijn om te voldoen aan de constructieve en elektrische eisen die men mag verwachten van een veilig en degelijk product.

Beschermingsgraad

Verdeelsystemen worden door de fabrikant ontwikkeld voor bepaalde toepassingen. De beschermingsgraad (IP-waarde) van een verdeelsysteem houdt direct verband met de plaats waar deze wordt geplaatst.

Grenzen van de temperatuurverhoging

Verschillende onderdelen van een verdeelsysteem moeten aan verschillende temperatuureisen voldoen. Zo mogen bijvoorbeeld de interne koperverbindingen veel warmer worden dan de bedieningshandels. 

Continuïteit van beschermingsstroomketens

Continuïteit van de beschermingsstroomketens omvat zowel foutstromen die kunnen optreden binnen in de omhulling van het verdeelsysteem als foutstromen die kunnen optreden in afgaande stroomketens buiten de omhulling.

Verificatie van het diëlektrisch gedrag

Voor de verificatie van het diëlektrisch gedrag moeten alle circuits zijn aangesloten als in normaal gebruik, behalve die delen van de installatie die alleen geschikt zijn voor lagere spanningen of energieslurpende circuits (een spoel van een magneetschakelaar of een meter).

Beproeving schakel- en verdeelsystemen bij optreden interne lichtboog

De NPR-IEC-TR 61641 beschrijft een testmethode om het gedrag van schakel- en verdeelsystemen bij het optreden van een interne lichtboog te beproeven. 

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2