THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Installeren van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar

Bij de installatie en de aansluiting van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar, moet aan verschillende aspecten aandacht worden besteed.

Relatie tussen zoneklassen en vereiste categorieën

Zoals uit de omschrijving van de categorieën hieronder blijkt, zijn er verschillen zijn in betrouwbaarheid wat betreft het in stand blijven van het veiligheidsniveau. 

Gasontploffingsgevaar

Bij het opstellen van gevarenzone-indelingen in het geval van gasontploffingsgevaar worden de aanduidingen gebruikt zoals in de afbeelding hieronder.

03-06-2016
THEMA ATEX
Gasalarmapparaten

De concentratie in de omgeving van installaties kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd door gebruik te maken van gasalarmapparaten. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Gasontploffingsgevaar

Na het onderkennen van de gevarenbronnen is het vaststellen van de aanwezige ventilatie in de omgeving van de gevarenbron de volgende stap. Bij gasontploffingsgevaar kan worden gekeken naar de situaties uit de linkerkolom van de tabel.

03-06-2016
THEMA ATEX
Het bepalen van de zoneklasse

Nadat de gevarenbronnen en de ventilatie zijn vastgesteld, kan de zoneklasse worden bepaald. In dit artikel wordt de zoneklassen voor gas- en stofontploffingsgevaar behandeld. De gegevens uit de eerste tabel komen uit de NPR 7910-1. Deze tabel biedt een overzicht van de ventilatieomstandigheden met de...

30-07-2013
THEMA ATEX
  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2