THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Inspectie bestaande niet-CE-machines

Oude machines zijn vaak verweven met de vaste installatie. Hierdoor is de scheiding tussen de vaste elektrische installatieen de machine maar moeilijk te leggen (zie afbeelding hieronder). Is er al een duidelijk machinedeel, dan blijkt dat geheel volgens de NEN 1010 2e druk te zijn opgebouwd.