THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stuurstroomketens

In de NEN 1010 zijn in rubriek 557 bepalingen opgenomen voor stuurstroomketens. Bij deze bepalingen wordt een onderscheid gemaakt in voeding van stuurstroomketens die afhankelijk zijn van de hoofdstroomketen en stuurstroomketens die worden gevoed door een onafhankelijke bron.

16-10-2015
THEMA NEN 1010
NEN 1010 en Power Quality

De NEN 1010 wordt veel gebruikt bij het ontwerpen van een installatie (ontwerprichtlijn), terwijl Power Quality-aspecten vooral naar voren komen bij aanpassingen aan een installatie (vanwege problemen door een verkeerd ontwerp).