THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aarden in laagspanningsnetten

De netbeheerder moet aangeven of hij een aardingsvoorziening aanbiedt. In de Netcode is de volgende tekst opgenomen: ‘De netbeheerder bepaalt of het distributienet, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van elektrische installaties...

Toepassingen van aardingsvoorzieningen

In rubriek 444 van de NEN 1010 wordt aandacht geschonken aan de beveiliging tegen elektromagnetische storing. Van belang is om kenmerken van elektrisch materieel te onderkennen. Deze kenmerken kunnen iets zeggen over de gevoeligheid van de apparatuur met betrekking tot elektromagnetische verstoringen....

27-05-2015
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding
Stromen in PE-geleiders bij de hoofdverdeelinrichting

De verbinding van het sterpunt van een transformator met de aardrail in de hoofdverdeelinrichting kan bijvoorbeeld via een PEN-leiding of een afzonderlijke PE-geleider en PE- (en N-)geleider plaatsvinden.

Doorsnede van een beschermingsleiding berekenen

Aan de hand van de bijbehorende doorsnede van de fasegeleiders wordt de doorsnede van de beschermingsleidingen gekozen. De volgende regels zijn van toepassing: Als aan deze regels wordt voldaan en de beschermingsleiding van hetzelfde materiaal is als de faseleiding, dan zijn berekeningen verder niet...