THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Schakelaars en scheiders

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

Vermogensschakelaars

Een installatieautomaat is een vermogensschakelaar voor de kleinere vermogens. Voor de grotere vermogens zijn er talloze typen vermogensschakelaars met elk hun eigen mogelijkheden en karakteristieken. 

Schakel- en verdeelinrichtingen

Hieronder worden deze punten toegelicht. Uitgangspunt is dat elke verdeelinrichting in zijn geheel spanningsloos gemaakt moet kunnen worden. Hiervoor moet een lastscheider worden gebruikt. Dit is een component die stroom kan schakelen maar ook beschikt over voldoende contactafstand. Bij TT-stelsels moet...

Elektrisch materieel met olievulling

Bij elektrisch materieel met olievulling wordt het materieel of delen ervan ingesloten in olie. Daardoor kan een explosiegevaarlijke atmosfeer boven het olieoppervlak of buiten de behuizing niet ontstoken worden. 

03-06-2016
THEMA ATEX
Overige metingen bij oplevering installatie

De goede werking van elektrische machines en apparatuur is afhankelijk van onder andere de juiste spanning en fasevolgorde. In dit onderdeel van de kennisbank behandelen we de diverse metingen die bij oplevering van een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd.

Oververhitting door slechte contactovergang

In een verdeelsysteem wordt op één van de aansluitterminals van een hoofdschakelaar visueel waargenomen dat er sprake is van oververhitting.

14-11-2013
ONDERWERP Eindtest
Schakelcomponenten

De NEN-EN-IEC 60947 gaat over industrieel schakelmateriaal, of misschien beter schakelcomponenten.

Inbouw van vermogensschakelaars

Vermogensschakelaars hebben de gewoonte tijdens het onderbreken van grote stromen 'af te blazen'. Dit betekent dat de hete gassen die bij de onderbreking als een gevolg van de lichtboog in de vermogensschakelaar ontstaan, uit de schakelaar vrijkomen. 

Schakelaars

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

Schakelaars en scheiders

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2