THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Offshore-industrie

Zwakke netten komen uiteraard ook veelvuldig voor in de offshore-industrie. In de elektriciteitsvoorziening wordt voorzien door generatoren op het platform.

04-09-2020
ONDERWERP Zwakke netten
Kosten bij Power Quality-problemen

Er valt veel geld te besparen met een goed installatie-ontwerp of met aanvullende maatregelen om power quality-problemen aan te pakken. Elke beslissing om te investeren moet economisch verantwoord zijn. Investeren in kennis is overigens altijd verstandig.

Coördinatie binnen spanningsniveaus

Eerder zijn betrekkingen afgeleid voor de op een bepaald spanningsniveau toelaatbare bijdrage die door de aangeslotenen mag worden geleverd. Deze bijdrage, voor bijvoorbeeld op het MS-net, heet ΔPQMS.

Factoren die de coördinatie beïnvloeden

In dit onderdeel worden enkele factoren behandeld die de geplande coördinatie kunnen beïnvloeden. Het is niet moeilijk te bedenken dat iedere verandering in aard of aantal van de oorspronkelijk geplande belastingen van invloed is.

LS-netten

De benadering die in MS- en HS-netten mogelijk is, namelijk de koek verdelen, is in LS-netten niet toe te passen. Het verdelen van de mogelijke bijdrage naar rato van het vermogen zou leiden tot zeer kleine delen voor elke aangeslotene.

Richtlijnen spanningskwaliteit

Binnen de netwerkbedrijven in Nederland is er een groeiende behoefte aan een uniforme aanpak rond het aan- en afsluiten van verbruikers die te veel netverontreiniging veroorzaken.

Samenhang tussen kwaliteitsparameters op verschillende spanningsniveaus

In het artikel Schema van electriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding zijn voldoende middelen aangereikt om, uitgaande van de eerder gegeven globale uiteenzetting, de samenhang tussen de kwaliteitsparameters op diverse spanningsniveaus meer te concretiseren.

Schema van elektriciteitsnet en kwaliteitsbeïnvloeding

De kwaliteit van de spanning in een elektriciteitsnet wordt bepaald door een aantal factoren. Voor iedere parameter die de spanningskwaliteit beïnvloedt, geldt dat deze wordt bepaald door:

EMC en coördinatie

Bij het coördineren van de kwaliteitsniveaus zal niet alleen naar het compatibiliteitsniveau worden gekeken, maar ook naar het zogeheten planningsniveau. Het planningsniveau is het niveau van een kwaliteitsparameter dat direct na het in gebruik nemen van een net aanwezig is: het net is ontworpen met...

Rekenregels voor spanningskwaliteitsparameters

Voor kwaliteitsparameters gelden diverse rekenregels die te maken hebben met sommatie en gelijktijdigheid. Vooral de gelijktijdigheid is vaak een moeilijk te bepalen waarde.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3