THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
TN-C naar TN-C-S-stelsel

Naar aanleiding van het artikel over stroomstelsels, heb ik een vraag over het aanpassen van een TN-C stelsel naar een TN-C-S stelsel.

Voor een project denken we erover om over te gaan van een TN-stelsel naar een TT-stelsel. Mag dit?

Bij een project dat in uitvoering wordt genomen, hebben we een bestaand gebouw en een uitbreiding naast het bestaande gebouw. In het bestaande gebouw staat de hoofdverdeelinrichting opgesteld. Het betreft een TN-stelsel. De aarding is uitgevoerd als fundatie-aarding. De aardverspreidingsweerstand is...

Aarding, stroomstelsels

Bij het ontwerpen van een installatie moet in eerste instantie een oordeel worden gevormd over de omstandigheden waarin de installatie moet functioneren. Verder is een goede aardingsvoorziening de basis voor een goed functionerende installatie. Oorspronkelijk betekent ‘aarden ’ contact maken met de planeet...

Voedingsbronnen

Bij de voedingsbronnen kan gekeken worden naar de aansluiting op het openbare net of naar voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden of reservedoeleinden.

13-06-2016
THEMA NEN 1010
Aardingsvoorziening bij grotere aansluitingen

Elke installatie moet in het belang van de veiligheid worden uitgerust met een aardingsvoorziening. Deze aardingsvoorziening zorgt voor automatische uitschakeling van de voeding bij een defect in de installatie. Bij grotere installaties is het voor een eigenaar van een installatie moeilijk om een eigen...

02-07-2015
THEMA NEN 1010
DOSSIER Aarding
Stromen in PE-geleiders bij de hoofdverdeelinrichting

De verbinding van het sterpunt van een transformator met de aardrail in de hoofdverdeelinrichting kan bijvoorbeeld via een PEN-leiding of een afzonderlijke PE-geleider en PE- (en N-)geleider plaatsvinden.

Metingen en beproeving

De NEN-EN-IEC 60204-1 beveelt een aantal onderwerpen aan waarbij meting en beproeving van de beschermingsleiding, indien aanwezig, altijd verplicht is. Belangrijk bij de keuze welke onderwerpen in de metingen wel of niet worden meegenomen, is de kans dat zich nieuwe defecten voordoen. Denk hierbij aan...

Overstroombeveiliging in TN-stelsel

Bij een TN stelsel moet zijn voldaan aan de volgende formule: ZS· IA 

Stroomstelsels

De meest gebruikte stroomstelsels zijn resp. TN-S-, TN-CS-, TT- en het IT-stelsel. Voor deze stelsels zullen de diverse aspecten kort worden toegelicht. De nadruk zal hierbij liggen op de EMC-aspecten. Bij dit stelsel is de persoonsbeveiliging goed te realiseren. Het aardfoutcircuit is geheel opgebouwd...