THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Overspanningen door het schakelen van condensatoren

Het optreden van transiënte overspanningen door het schakelen van condensatoren komt regelmatig voor. In deze case zullen diverse vormen van overspanning worden toegelicht.

Installatieaspecten van verlichting

Een verlichtingsinstallatie wordt vooral ontworpen op vele lichttechnische aspecten als verlichtingsniveau, kleurhelderheid, contrast en dergelijke. Maar het is ook van belang dat het licht blijft branden. Daarom moet ook naar de elektrotechnische aspecten van de verlichting worden gekeken, bijvoorbeeld:...

Inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation

Door het inschakelen van een condensatorbatterij op een onderstation van een netbeheerder ontstaan er transiënte overspanningen bij een bedrijf dat een rechtstreekse verbinding heeft met dit onderstation. 

12-07-2013
Diëlektrische eigenschappen

De stroomketens in een verdeelsysteem moeten bestand zijn tegen tijdelijke overspanningen en tegen kortstondige piekspanningen (transiënte spanningen).

Oplossingen voor Transiënten

Oplossingen voor transiënten kunnen deels liggen in het voorkomen van transiënten (schakelhandelingen) en deels in het beveiligen tegen transiënten (bliksemontladingen). Bij het schakelen van grote condensatorbanken kan het wenselijk zijn om te schakelen op de nuldoorgang van de spanning of een voorschakelweerstand...

12-05-2011
Probleem Transiënten

Transiënten zijn grote spanningsveranderingen in een heel kort tijdsbestek. Ze kunnen ontstaan door sluitingen in het net, schakelacties of bliksemontladingen. Transiënten kunnen apparatuur beschadigen waardoor processen worden verstoord of zelfs compleet stil vallen.