THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Zoneafmetingen vaststellen voor vaste stoffen

Als er een gevarenbron aanwezig is, zal een explosieve atmosfeer ontstaan. De zoneafmeting hangt sterk af van het verspreidingsgedrag in de ruimte van de vaste stof. 

21-12-2012
THEMA ATEX
Zoneafmetingen vaststellen voor gassen

Als er een gevarenbron aanwezig is, zal een explosieve atmosfeer ontstaan. De zoneafmeting hangt sterk af van het verspreidingsgedrag in de ruimte van het brandbare gas.

21-12-2012
THEMA ATEX